Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn sử dụng GPS RTK SQ-GNSS


I.      Tải phần mềm sau về điện thoại để kết nối Base và Rover:

1.      Ứng Dụng Cấu Hình SQ-GNSS>> Tải Về
2.      Trạm SQ-GNSS Base Station:  >> Tải Về 
3.      Trạm SQ-GNSS Rover Station:  >> Tải Về
4.      Trạm SQ-GNSS Đo Tĩnh:   >> Tải Về

II.      Hướng dẫn cài đặt và kết nối Base:
Lưu ý: Bật 3G, Buletooth, kiểm tra dây cáp Anten có bị lỏng không.
  III.      Hướng dẫn cài đặt và kết nối Rover:  
  IV.      Sau khi đo xong Gửi số liệu vào mail hoặc copy số điện từ điện thoại vào máy tính qua cáp sạc. 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức