Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi nút shutdown biến thành nút sleep

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách fix lỗi nút shutdown sau khi chọn thì thành nút sleep :D 


Mở Control Panel bằng cách nhấn phải chuột vào nút Start và chọn lệnh Control Panel. Sau đó tìm đến nhóm tùy chỉnh Power Options.
    
Trong Power Options, các bạn hãy nhấn "Change plan settings" bên cạnh tùy chọn "Balanced(recommended)"


Chọn "Change advanced power settings" và tìm đến dòng "Power buttons and lid"


Mở rộng phần "Power button action"


Sau đó thiết lập 2 dòng On battery và Plugged in như hình và nhấn OK


Vậy là đã hoàn thành tuy lỗi nhỏ nhưng dẫn đến sự khó chịu :D. Chúc các bạn thành công 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức