Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài Famis và hướng dẫn cài đặt phần mềm FamisI.     Famis các phiên bản.

      Famis2000, 2003, 2007, 2009,2010,Famis_TT25


   II.   Hướng cài đặt Famis
         Giải nén file Famis vừa tải về, copy thư mục Famis vào ổ C:\ 
         Copy file MFC30.DLL vào ổ theo đường dẫn C:\WIN32APP\ustation

   III.  Hướng dẫn load Famis: >>Xem chi tiết
   IV.  Hướng cài đặt sửa lỗi Font Famis: >>Xem chi tiết
   V.  Hướng sử dụng Famis: >>Xem chi tiết

Phổ biến trong tuần

Tin Tức