Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài Famis TT 25 mới nhất và hướng dẫn cài đặt phần mềm FamisI.     Famis các phiên bản. và Famis TT25 mới nhất

      Famis2000, 2003, 2007, 2009,2010,Famis TT25


   II.   Hướng cài đặt Famis
         Giải nén file Famis vừa tải về, copy thư mục Famis vào ổ C:\ 
         Copy file MFC30.DLL vào ổ theo đường dẫn C:\WIN32APP\ustation

   III.  Hướng dẫn load Famis: >>Xem chi tiết
   IV.  Hướng cài đặt sửa lỗi Font Famis: >>Xem chi tiết
   V.  Hướng sử dụng Famis: >>Xem chi tiết
Không tải được link LH: 0777922218 nhận link tốc độ cao.

Khóa học ứng dụng phần mềm MicroSation SE trong quản lý đất đai

1. Nội dung khóa học

1. Căn bản về MicroSation SE

2. Nhóm lệnh vẽ cơ bản

3. Nhóm lệnh biên tập bản đồ

4. Biên tập bản đồ

5. Xuất hồ sơ kỹ thuật, trích lục, trích đo, kết quả đo đạc

LH: (ZALO) / Call  0777922218

 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức