Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi font Famis và TMV.Map trên MicroSation nhanh chóng đơn giản

 Sau khi cài Famis và TMV.Map thường xảy ra lỗi Font trên thanh menu.Hướng dẫn sửa lỗi Font:

Để chạy chương trình sửa lỗi font cần phải tắt phần mềm diệt virut Windows Defender trên Win 10


   1.  Tải chương trình sửa lỗi Fonts:

     

    2.  Kích đúp chuột vào Font_Famis.exe để chạy chương trình.
3.  Sau khi cài đặt xong khởi động lại máy tính.

Chỉ vài thao tác đơn giản đã sửa được lỗi font Famis và TMV.Map

Hướng dẫn sửa lỗi Font chữ bản đồ trên MicroSation

  • Sửa lỗi Font chữ bản đồ trên MicroSation:  >>chi tiết

Phổ biến trong tuần

Tin Tức