Tìm kiếm ↓↓↓

Windows 10 Tutorial: Phần cuối Sao lưu và phục hồi hệ thống


Phần cuối: Sao lưu và phục hồi hệ thống

  • Yêu cầu trước khi back up quét rác, xóa file temp
  • Tạo 1 phân vung trống có dung lượng tối đa băng vời dung lượng Win đag cài trên ổ C
  • Phần mềm Partition wizard portable
  • Tiến hành sao lưu hệ thống trên phân vùng vừa tạo
  • Sau khi tạo file sao lưu xong chạy phần mềm Partition wizard để cắt bớt dung lượng trống của phân vùng chứa file sao lưu
  • Nối phân vùng vừa cắt với phân vùng khác ổ C chẳng hạn
  • Vào disk managerment làm ẩn ổ chứa file sao lưu
  • Chạy cmd(admin) copy lệnh sau paste vào để kích hoạt phím F8 khi boot
             bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Phổ biến trong tuần

Tin Tức