Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật tích lũy KB3176938 cho Windows 10 version 1607 build 14393.105

Hôm qua Microsoft mới phát hành một bản cập nhật tích lũy KB3176938 cho máy tính sử Windows 10 Insider Preview tham gia kết nối theo vòng Release Preview hay còn gọi là vòng xem trước, vòng thử nghiệm, và hôm nay bản cập nhật này đã được phát hành đến các thiết bị đang chạy Windows 10 Anniversary Update điều này có nghĩa bản cập nhật sẽ không gây bất cứ lỗi phát sinh nào sau khi cài đặt.


Bản cập nhật sẽ mang đến xây dựng 14393.105 và bản cập nhật có thể mang đến một số cải tiến và sửa lỗi mới nhưng khả năng sẽ không có bất cứ tính năng mới được thêm vào mà thay vào đó chỉ là những bản vá lỗi bảo mật bổ sung. Dưới đây là là changelog đầy đủ
  • Improved reliability of Windows Ink Workspace, Microsoft Edge, File Server, Windows kernel, Microsoft Component Object Model (COM), Cluster Health Service, Hyper-V, multi-factor authentication (MFA), NTFS file system, PowerShell, Internet Explorer 11, facial recognition, graphics, Windows Store, and Windows Shell.
  • Improved performance related to purchasing apps from the Store.
  • Improved battery life of wearable devices (such as the Microsoft Band) while Bluetooth is connected and idle.
  • Improved compatibility of using Xbox One controllers with various games.
  • Addressed issue with incorrect character mapping between Japanese and Unicode for the question mark.
  • Addressed issue that prevents the download and initialization of .NET objects in Internet Explorer 11.
  • Improved support of new near-field communication (NFC) chips for Windows 10 Mobile.
  • Addressed issue with game or app audio not resuming after ending a call on Windows 10 Mobile.
  • Addressed additional issues with compatibility, remote desktop, BitLocker, PowerShell, Direct3D, networking policies, Dynamic Access Control (DAC) rules, Microsoft Edge, Connected Standby, mobile device management (MDM), printing, Fingerprint logon, and Cortana.
Nếu bạn muốn nhận được các bản cập nhật mới nhất trên thiết bị của bạn, chỉ cần đi qua các ứng dụng Settings, nhấp vào Update & Security và sau đó kiểm tra các bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức