Tìm kiếm ↓↓↓

Công cụ Software Repair Tool mới sẽ giúp bạn khắc phục các vấn đề trên Windows 10

Có một công cụ có sẵn từ Microsoft sẽ giúp bạn sửa chữa các vấn đề Windows 10 được gọi là Software Repair Tool nó là có sẵn như là một ứng dụng độc lập từ các máy chủ của Microsoft và sẽ tự động hóa các nhiệm vụ chạy một vài lệnh.


Khi bạn tải về các công cụ, chạy tập tin thực thi. Bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận các điều khoản cấp phép và cắm nguồn điện vào máy, bấm vào Proceed to scan and fix để quét và sửa chữa.


Trước khi công cụ tiến hành quét hệ thống công cụ đưa ra đề nghị có kích hoạt điểm phục hồi hệ thống hay không? Bạn có thể bỏ qua bằng cách nhấn vào No, continue without it


Một khi bạn nhấn nút Proceed to scan and fix công cụ sẽ thực hiện quét và xử lý sự cố của thường là các bản sửa lỗi cho hầu hết các vấn đề của Windows 10:
  • Tạo một  điểm khôi phục hệ thống
  • Phát hiện các file bị hỏng và sửa chữa các thành phần hệ thống. Công cụ sẽ chạy kiểm tra tập tin hệ thống.
  • Đồng bộ hoá lại ngày và thời gian hệ thống.
  • Đặt lại cài đặt hệ thống
  • Cài đặt lại các ứng dụng hệ thống 
  • Chạy Tool DISM để phục hồi Windows Store , Khôi phục hệ thống và sửa chữa các tập tin lỗi.
  • Cập nhật hệ thống của bạn sử dụng Windows Update
  • Khởi động lại máy tính của bạn sau khi công cụ quét và sửa chữa lỗi.
Công cụ này có vẻ đã được phát hành cho các thiết bị Surface nhưng hoạt động trên tất cả các  máy tính chạy Windows 10. Bạn có thể tải về tập tin softwarerepairtool.exe từ Microsoft bằng cách nhấn vào đây .

Phổ biến trong tuần

Tin Tức