Tìm kiếm ↓↓↓

Sửa lỗi dấu nhắc lệnh cmd bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên trên Windows 10

Nếu máy tính của bạn cài đặt Windows 10 gặp phải tình huống khi mở dấu nhắc lệnh cmd gặp một thông báo trong hộp thoại cmd với dòng chữ The command propt has been disabled by your administrator thông báo cho bạn biết dấu nhắc lệnh đã vừa bị vô hiệu hóa bởi người quan trị viên hệ thống không cho phép bạn thực hiện các lệnh và chỉ có một lựa chọn duy nhất là tắt đi.


Máy bạn có thể do đang bị virut chiếm quyền hoặc bị một người xấu truy cập máy bạn cố tính khóa tác vụ này đi. Một số gợi ý sau đây sẽ giúp bạn sửa lỗi khó chịu này một cách nhanh chóng. Tác vụ dấu nhắc lệnh có thể bị vô hiệu hóa ở 2 nơi là trong Local Group Policy Editor và trong Registry.

Cách 1: Kiểm tra và kích hoạt CMD trong Local Group Policy Editor

Cách này chỉ áp dụng cho Windows 10 phiên bản Pro trở lên các phiên bản Home và Single Language sẽ không có sẵn Local Group Policy Editor.

1. Gõ từ khóa gpedit.msc vào hộp thoại Run nhấn enter để truy cập Local Group Policy Editor
2. Đi đến đường dẫn Configuration -> Administrative Templates -> System bên phải bạn thấy dòng chữ Prevent access to the command prompt bạn kiểm tra trạng thái Enable tức là đang bị vô hiệu hóa.


3. Nếu bị trạng thái Enable bạn chỉ việc nhấp đúp chuột vào tác vụ và đặt lại giá trị Not Configured sau đó Apply để áp dụng.


Dấu nhắc lệnh cmd sẽ được bật trở lại.

Cách 2: Kích hoạt lại CMD trong Powershell

Nếu bạn không thể truy cập được Local Group Policy Editor do sử dụng phiên bản Home và Single Language hoặc nếu kiểm tra trạng thái Prevent access to the command prompt vẫn là Not Configured hoặc gpedit.msc cũng bị vô hiệu hóa bởi quản trị viên hệ thống thì bạn nên sử dụng cách này. Thật ra cách này là thêm khóa cho phép chạy cmd trong Registry thông qua dòng lệnh thêm trong Powershell

Mở powershell bằng quyền adminisatrtor copy dòng bên dưới vào nhấn enter là xong

REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f


Dấu nhắc lệnh cmd sẽ được bật trở lại mặc dù trạng thái Prevent access to the command prompt vẫn bị Enable trong Local Group Policy Editor. Bạn truy cập Registry theo đường dẫn

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System


Ở đấy bên phải bạn sẽ thấy một khóa mới có tên DisableCMD đang có giá trị bằng 0 tức là bạn đã sử dụng lệnh thêm vào powershell như ở trên.

Cách 3: Tạo một giá trị khóa mới có đuôi DisableCMD.reg sau đó chạy thủ công thêm vào Registry.

Nếu ngay cả powershell cũng đang bị vô hiệu hóa bởi quản rị viên hệ thống có lẽ đây là biện pháp hữu hiệu nhất.

1. Mở trình soạn thảo Notepad lên chép các dòng bên dưới vào

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableCMD"=dword:00000000

sau đó lưu lại với tên  DisableCMD.reg định dạng All files cuối cùng là nhấp đúp chuột vào file vừa tạo hoặc chuột phải file chọn Merge và nhấn YesOK để xác nhận thêm file reg vừa tạo vào Registry.


Dấu nhắc lệnh sẽ được bật trở lại.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức