Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo Win 10 AIO sử dụng Windows Powershell

Trong bài viết trước tôi có trình bày cách tạo bộ cài Win 10 AIO bằng cách triển khai Deployment Imaging Servicing Management (DISM) trong Command Prompt (cmd) và trong bài viết này tôi sẽ sử dụng Cmdlets trong Windows Powershell thay thế. Phương pháp làm thì như nhau chỉ khác dòng lệnh


Trước tiên bạn nên hiểu theo cách đơn giản bộ cài Win AIO sẽ được gộp lại các phiên bản với nhau và khi cài đặt sẽ xuất hiên một menu các phiên bản để lựa chọn cài đặt. Cho dù bạn có sử dụng phần mềm hay dùng các dòng lệnh thì phương pháp làm bắt buộc phải có một bộ cài làm gốc sau đó ghép các phiên bản của bộ cài khác vào bộ cài gốc này. Và điều tất nhiên các bộ cài đã đóng gói ISO phải được xả nén ra mỗi thư mục tương ứng.

Các bước thực hiện như sau:

Giả sử tôi muốn làm bộ cài Win 10 AIO 6 trong 1 (x86-x64) bao gồm 3 phiên bản sắp xếp thứ tự trong menu:

Windows 10 Pro (64-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Education (64-bit)
Windows 10 Pro (32-bit)
Windows 10 Enterprise (32-bit)
Windows 10 Education (32-bit)

Như vậy bạn cần 6 bộ cài Windows 10 gốc đó là các bản Pro, Enterprise và Education (x86-x64), và tôi sẽ tạo từ bộ cài Windows 10, Version 1607 (Updated Jan 2017) VLSC mới nhất và tôi sẽ dùng bộ cài Win 10 Pro 64-bit và ghép những phiên bản còn lại vào bộ cài này.

Tại ổ nào còn trống ví dụ ổ D tạo mới một thư mục ví dụ AIO và trong thư mục AIO tạo mới lần lượt các thư mục ví dụ:

winaio: lưu bộ cài Win 10 Pro 64-bit ) ,
wim: lưu install.wim của bộ cài Win 10 Pro 64-bit
entx64: lưu install.wim của bộ cài Enterprise 64-bit
edux64: lưu install.wim của bộ cài Education 64-bit
prox86: lưu install.wim của bộ cài Pro 32-bit
entx86: lưu install.wim của bộ cài Enterprise 32-bit
edux86: lưu install.wim của bộ cài Education 32-bit
iso: lưu ISO tạo mớiTiếp tục tìm đến 6 bộ cài iso mount nó ra ổ ảo ( chuột phải chọn Mount )


Truy cập ổ ảo của bộ cài Pro 64-bit copy tất cả vào thư mục winaio.


Sau khi copy xong lại truy cập thư mục sources của thư mục winaio di chuyển install.wim vào thư mục wim


Tiếp đến truy cập các ổ ảo còn lại copy tập tin install.wim của bộ cài vào các thư mục tương ứng. Lưu ý bạn chỉ cần copy tập tin install.wim thôi, thư mục entx64 thì lưu insatll.wim của bộ cài Enterprise 64-bit....

Khởi chạy Windows Powershell bằng quyền admin, sử dụng lần lượt các lệnh sau để ghép các phiên bản của mỗi thư mục tương ứng vào bộ cài Pro 64-bit


Export-WindowsImage -SourceImagePath D:\AIO\entx64\install.wim -SourceIndex 1 -DestinationImagePath D:\AIO\wim\install.wim -CompressionType maximum -CheckIntegrity

Export-WindowsImage -SourceImagePath D:\AIO\edux64\install.wim -SourceIndex 1 -DestinationImagePath D:\AIO\wim\install.wim -CompressionType maximum -CheckIntegrity

Export-WindowsImage -SourceImagePath D:\AIO\prox86\install.wim -SourceIndex 1 -DestinationImagePath D:\AIO\wim\install.wim -CompressionType maximum -CheckIntegrity

Export-WindowsImage -SourceImagePath D:\AIO\entx86\install.wim -SourceIndex 1 -DestinationImagePath D:\AIO\wim\install.wim -CompressionType maximum -CheckIntegrity

Export-WindowsImage -SourceImagePath D:\AIO\edux86\install.wim -SourceIndex 1 -DestinationImagePath D:\AIO\wim\install.wim -CompressionType maximum -CheckIntegrity


Copy từng lệnh một, khi nào chạy xong mới copy lệnh thứ hai. Mẹo bạn cũng có thể sử dụng Dism ngay trong powershell cũng được và dòng lệnh tương ứng với dòng lệnh ở trên là:


Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\AIO\entx64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\AIO\wim\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\AIO\edux64\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\AIO\wim\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\AIO\prox86\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\AIO\wim\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\AIO\entx86\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\AIO\wim\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\AIO\edux86\install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:\AIO\wim\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity


Hình minh họa


Sau khi đã ghép xong các phiên bản sử dụng lệnh sau kiểm tra


Get-WindowsImage –ImagePath D:\AIO\wim\install.wimNhư vậy ta đã có đủ tất cả 3 phiên bản 6 trong 1 bao gồm (x86-x64). Nhưng vấn đề ở đây do tập tin install.wim sau khi ghép sẽ có dung lượng lớn hơn 4 gb do đó không thể nào copy vào được usb với định dạng Fat32 được và không copy được thì không thể nào boot được trên máy có efi firmware boot, do vậy bạn cần chia nhỏ nó ra thành install.swm, install.swm2, install.swm3... với dung lượng tự bạn đặt. Sử dụng dòng lệnh sau để chia nhỏ install.wim đang lưu trong thư mục wim vào thư mục sources của thư mục winaio


Split-WindowsImage -ImagePath D:\AIO\wim\install.wim -SplitImagePath D:\AIO\winaio\sources\install.swm -FileSize 3700 -CheckIntegrity


Hình minh họa


Khi chia xong bạn cần sửa lại tập tin EI.CFG trong thư mục sources, mở nó bằng notepad xóa dòng Professional đi rồi lưu lại


Bước cuối cùng là đóng gói thành iso hoàn chỉnh, trước tiên bạn cần tải công cụ oscdimg.exe theo liên kết bên dưới về máy và lưu nó ví dụ tại ổ C:

x86: https://goo.gl/Q8w9sX
x64: https://goo.gl/kTY9O6

Cú pháp dòng lệnh của nó để tạo iso cho cả 2 chuẩn boot EFI và Legacy như sau:


C:\oscdimg -l<label> -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b<path>\boot\etfsboot.com#pEF,e,b<path>\efi\microsoft\boot\efisys.bin <path> <path>\Name.iso


Ví dụ tôi muốn tạo ISO có nhãn WIN_AIO và tên là Win10_aio.iso từ thư mục winaio trong thư mục AIO ở ổ D, và file iso tôi sẽ lưu ở thư mục iso của thư mục AIO, dòng lệnh sẽ là:


C:\oscdimg -lWIN_AIO -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bD:\AIO\winaio\boot\etfsboot.com#pEF,e,bD:\AIO\winaio\efi\microsoft\boot\efisys.bin D:\AIO\winaio D:\AIO\iso\Win10_aio.iso


Hình minh họa


Khi tạo iso mới xong lúc này bạn tiến hành xóa các thư mục khác. Mở rộng phương pháp này bạn sử dụng không nhất thiết phải tạo Win 10 AIO mà bạn có thể ghép chung các hệ điều hành Win 10, Win 8/8.1 và Win 7 chung với nhau bạn chỉ cần nhớ căn bản là sử dụng mộ bài cài làm gốc và ghép các bộ cài còn lại vào bộ cài gốc này là được.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức