Tìm kiếm ↓↓↓

Cách tạo bản ghost gpt cho máy uefi boot từ bộ cài iso có sẵn


Bài viết sẽ hướng dẫn các bước tạo lại bản ghost gpt cho máy uefi boot từ bộ cài iso có sẵn nguyên gốc do Microsoft phát hành hoặc các bộ cài đã được rebuild lại. Hướng dẫn này bao gồm cả cách cài win trên máy tính uefi boot do đó nếu bạn không tạo ghost bạn có thể tham khảo bài viết để biết cách cài win và bạn chỉ cần xem tới bước 8 là có thể khởi động lại máy và lưu ý cài lên máy thật không phải qua máy ảo vì máy ảo chỉ sử dụng tạo ghost mới từ bộ cài iso có sẵn.

1. Cài đặt máy ảo như vmware, virtualbox...
2. Copy bộ cài iso vào usb

3. Gắn iso win pe vào máy ảo khởi động máy ảo boot vào win pe không phân biệt win pe 32 bit hay 64 bit

4. Tạo phân vùng mới từ ổ đĩa ảo, chúng ta cần tạo phân vùng efi lưu boot, phân vùng cài Windows và phân vùng lưu trữ


Chúng ta sẽ sử dụng trình quản lý diskpart để chia phân vùng mới, chạy dấu nhắc lệnh cmd gõ diskpart, và làm trình tự các bước sau:

- Xem danh sách ổ đĩa gõ list disk
- Lựa chọn ổ đĩa muốn quản lý gõ select disk n với n là số thứ trong danh sách ổ đĩa ví dụ select disk 0
- Định dạng lại ổ đĩa gõ clean
- Chuyển ổ đĩa sang cấu trúc gpt gõ convert gpt
- Tạo phân vùng efi lấy dung lượng 200 mb gõ create partition efi size=200
  + Định dạng phân vùng efi FAT32 lấy nhãn ví dụ System gõ format quick fs=fat32 label="System"
  + Đặt ký tự cho phân vùng efi ví dụ S gõ assign letter="S"
- Tạo phân vùng cài Windows lấy dung lượng 30 gb gõ create partition primary size=30730 (với 1 gb = 1024 mb)
  + Định dạng phân vùng cài Windows NTFS lấy nhãn ví dụ Windows gõ format quick fs=ntfs label="Windows"
  + Đặt ký tự cho phân vùng Windows ví dụ C gõ assign letter="C"
- Tạo phân vùng lưu trữ với dung lượng còn lại gõ create partition primary
  + Định dạng phân vùng lưu trữ NTFS lấy nhãn ví dụ Backup gõ format quick fs=ntfs label="Backup"
  + Đặt ký tự cho phân vùng lưu trữ ví dụ D gõ assign letter="D" ( lưu ý đặt ký tự không được trùng với ký tự các phân vùng hay ổ đĩa khác đang có )

Khi tạo xong phân vùng tắt dấu nhắc lệnh cmd


5. Kết nối usb vào máy ảo, copy bộ cài vào phân vùng lưu trữ


6. Mount bộ cài ra ổ ảo


7. Sử dụng phần mềm WinNT Setup phục hồi tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài đã mount ra ổ ảo


Lưu ý lựa chọn phân vùng boot là phân vùng efi có kí tự ví dụ S, phân vùng cài đặt ví dụ ổ C

8. Đợi quá trình cài đặt được hoàn tất, lưu ý khi quá trình hoàn tất phần mềm sẽ yêu cầu khởi động lại máy, bấm bỏ qua không khởi động


9. Sau khi bung ghost xong bạn có thể truy cập ổ C chỉnh sửa tùy vào kỹ thuật của bạn.


Ví dụ bạn có thể chỉnh sửa bằng cách cấu hình lại registry nhưng trước hết bạn cần load file trước, ví dụ

reg load HKLM\softwareconfig C:\Windows\System32\config\SOFTWARE


Khi cấu hình xong bạn nhớ unload file lại

reg unload HKLM\softwareconfig


10. Sử dụng phần mềm True Image để tạo ghost mới, lưu bản ghost vào phân vùng lưu trữ

11. Copy bản ghost mới vào usb và tắt máy ảo

Phổ biến trong tuần

Tin Tức