Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Mixed Reality Portal trong Windows 10 version 1703

Áp dụng cho Windows 10 Creators Update Version 1703 trở về sau. Mixed Reality Portal là ứng dụng mới có sẵn cho người dùng trong Windows 10 Creators Update, ứng dụng này chỉ có sẵn trong Windows 10 64-bit. Dưới đây là giới thiệu ứng dụng bằng tiếng Anh của Microsoft.

Windows Mixed Reality Portal is a new app that is available for users in the Windows 10 Creators Update. The app lets you place holograms in a Mixed Reality environment of Mixed Reality Portal. The app allows you to use the holographic label maker in order to write text to your space. It also lets you choose holograms including animals, characters, and furniture from the gallery. This app lets you place, move, resize, and rotate holograms in your space. You can also use voicemail commands to change holograms and find animated holograms as well. Windows Mixed Reality Portal is built into Windows 10 Creators Update.


> Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Connect trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ trình duyệt Microsoft Edge trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ Cortana trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ Windows Defender trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ OneDrive trong Windows 10
> Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng Wireless Display Media Viewer trong Windows 10
> Gỡ bõ ứng dụng hệ thống trong Windows 10, Version 1703 bằng bat scripts

Nếu bạn không có kế hoặch sử dụng ứng dụng này bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng này đi, tuy nhiên đây lại là ứng dụng hệ thống SystemApps không phải nhóm WindowsApp cho nên bạn không thể gỡ bỏ bằng Powershell như các ứng dụng WindowsApps khác được.

Các bạn cần lưu ý gỡ bõ vĩnh viễn là không thể cài lại được nó khác với loại bỏ vì có thể vào Windows Store tải lại. Ứng dụng hệ thống sẽ không có trong Windows Store và cũng không cài được cho dù bạn có thư mục cài đặt ứng dụng. Để an toàn các bạn nên tạo một đểm sao lưu hệ thống trước ví dụ


Để gỡ bỏ ứng dụng này và các ứng dụng khác thuộc nhóm SystemApps khác chúng ta cần gỡ bõ gói package của nó bằng cách sử dụng DISM với tùy chọn remove-package trong cmd hoặc trong powershell. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi tìm tên thư mục của ứng dụng Mixed Reality Portal, ứng dụng này có thư mục tên Microsoft.Windows.HolographicFirstRun_cw5n1h2txyewy và được lưu trong thư mục SystemApps trong đường dẫn C:\Windows.


Để đi tìm gói package của ứng dụng này chúng ta sẽ tìm trong registry theo đường dẫn dưới đây:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\PackagesKhóa Packages sẽ lưu tất cả các gói packages của hệ thống, nhưng trước hết bạn cần thay đổi quyền quản trị được khóa này vì khi bạn thay đổi quyền thì bạn thiết lập các khóa con dưới nó sẽ không bị từ chối đỡ phải mất công cấp quyền từng khóa. Chuột phải khóa Packages chọn Permissions...


Trong hộp thoại Permissions for Packages click chuột vào Add trong hộp thoại Select Users or Groups click chuột vào Advanced chọn Find Now chọn tên tài khoản đang sử dụng trong Windows, bấm OK tiếp tục bấm OK


Tích vào ô Full Control và Read sau đó bấm Aplly áp dụng thay đổi


Khi cấp quyền xong bạn kéo xuống tìm theo từ khóa Holographic ta sẽ được những gói packages như hình dưới đây


Nhưng bạn chỉ cần tìm tên khóa của 6 gói package sau:


Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Tên của khóa cũng chính là tên của gói package (PackageName), khi bạn tìm thấy mở rộng khóa ra sẽ có một khóa Owners con bạn chuột phải khóa con đó chọn Delete để xóa khóa con này đi, vì xóa đi thì bạn mới remove được trong cmd.


Sau khi đã xóa hết 6 khóa Owners tương ứng với 6 khóa được liệt kê ở trên bạn tắt Registry đi, tiếp tục chạy cmd bằng quyền administrator trong cmd copy lần lượt từng lệnh sau để gơ bỏ 6 gói package:


Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-onecoreuap-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-analog-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0

Dism /Online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-WOW64-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0


Lưu ý phải copy từng lệnh một xong lệnh này mới copy lệnh tiếp theo.


Nếu trong lệnh nào có yêu cầu khởi động máy thì bạn nhấn N bỏ qua và copy tiếp lệnh tiếp theo cho đến khi hoàn tất


Khi đã gỡ xong đủ 6 gói package khởi động lại máy và ứng dụng Mixed Reality Portal sẽ được gõ bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức