Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài MicroSation V8.11_2004 và hướng dẫn cài đặt


I) Bộ cài MicroSation V8.11:
  • Phiên bản MicroSation v8.11:  


II) Hướng dẫn cài đặt: 
1.  Phiên bản MicroSation V8.11_2004:

   Giải nén file MicroStation v8.11_2004_diachinhcongtrinh.com.rar bằng winrar . Click chuột file Setup.exe
.
                                          Khởi động lại máy tính (Restart)

III) Hướng dẫn crack MicroSation V8.11_2004:


1) Ngắt kết nối mạng.
2) Copy file licnsmgr.dll trong thư mục crack vào ổ C theo đường dẫn
C:\Program Files (x86)\Bentley\Program\MicroStation (Win64 bit)
C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation (Win32 bit)
  Cách xem phiên bản Win bạn đang dùng 64bit hay 32bit

3) Copy  tất cả file  trong thư mục crack vào ổ C theo đường dẫn
C:\Program Files (x86)\Bentley\Program\Licensing (Win64 bit)
C:\Program Files\Bentley\Program\Licensing (Win32 bit)  
4) Chạy MicroSation với quyền admin chuột phải chọn Run as administrator.

Hướng dẫn sửa một số lỗi trên MicroSation V8

Hướng dẫn sửa lỗi font chữ bản đồ trên MicroSation V8.11_2004:Cách xem phiên bản Win bạn đang dùng 64bit hay 32bit

Phổ biến trong tuần

Tin Tức