Tìm kiếm ↓↓↓

Cập nhật 31 tháng 1, 2018 - KB4058258 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.214)

Cập nhật 31 tháng 1, 2018 - KB4058258 cho Windows 10 Phiên bản 1709 (OS Build 16299.214). Bản cập nhật bao gồm 7 sửa lỗi trong đó quan trọng là những sửa lỗi cho các máy tính có đồ họa AMD cũ sau khi một số người dùng báo cáo máy tính không thể khởi động sau khi cài đặt bản cập nhật KB4056892.

Ngoài ra bản cập nhật cũng sửa một số lỗi nhỏ như gây chậm trễ khi chuyển đổi các ngôn ngữ bàn phím bằng Alt + Shift, cung cấp bảo vệ bổ sung cho phiên bản 32-bit (x86) của Windows 10, phiên bản 1709...


Bản cập nhật này chỉ bao gồm cải tiến chất lượng và không có tính năng hệ điều hành mới. Nó đi kèm với danh sách các bản sửa lỗi sau đây:
  • Addresses a compatibility issue where colors are distorted when the system is connected to displays that support wide color gamut.
  • Addresses a condition where a second monitor that is connected to legacy AMD display adapters flashes after waking from sleep.
  • Addresses issue that causes delays when switching keyboard languages using Alt+Shift.
  • Addresses compatibility issues when rendering certain closed captions or subtitle formats during video playback.
  • Addresses issue where the Microsoft Edge Allow Extension Group Policy for the disabled state was not working.
  • Provides additional protections for 32-bit (x86) versions of Windows 10, version 1709.
  • Resolves the issue reported by some customers on a small subset of older AMD processors where the processor entered an unbootable state after installing January 3, 2018 - KB4056892 (OS Build 16299.192).
Nếu bạn cài đặt các bản cập nhật trước đó, chỉ có các bản sửa lỗi mới chứa trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 16299.214 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1709. Yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức