Tìm kiếm ↓↓↓

Thiết lập bố trí bàn phím mặc định trong Windows 10

Nếu bạn đang cài đặt Windows 10 sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên hoặc sử dụng một ngôn ngữ nhưng có thiết lập nhiều cách bố trí bàn phím khác nhau bên cạnh bố trí bàn phím chính, có thể bạn sẽ muốn thay đổi cách bố trí mặc định của bàn phím.

Với mỗi ngôn ngữ đều có một cách bố trí bàn phím măc định hay còn gọi là keyboard layout ví dụ như tiếng Anh (Hoa Kỳ) có keyboard layout là en-US, tiếng Việt có keyboard layout là vi. Và mỗi khi bạn chuyển đổi ngôn ngữ mặc định thì keyboard layout của ngôn ngữ đó cũng cũng được thiết lập thành keyboard layout chính theo ngôn ngữ.


Trong trường hợp bạn muốn sử dụng ngôn ngữ chính nhưng lại sử dụng bố trí bàn phím mặc định của ngôn ngữ khác chẳng hạn bạn muốn sử dụng tiếng Việt nhưng lại muốn đặt en-US làm keyboard chính. Trong bài này mình hướng dẫn bạn 3 cách thiệt lập bố trí bàn phím mặc định khác nhau các bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn dưới đây mình sẽ làm minh họa với ngôn ngữ tiếng Việt nhưng muốn thiết lập en-US làm keyboard layout làm mặc định

Thiết lập trong Control Panel

Đầu tiên mở Control Panel chọn Thay đổi cách thức nhập trong mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng

Bước 2 chọn Cài đặt nâng cao trong màn hình tiếp theo

Bước 3: Trong mục Ghi đè cho ngôn ngữ hiển thị Windows chọn mũi tên sổ xuống chọn Tiếng Anh (Mỹ) - US


Bước 4: Lưu thiết lập đăng xuất hoặc khởi động máy tính áp dụng thay đổi

Thiết lập trong Registry Editor

Đầu tiên mở hộp thoại Registry Editor trong hộp thoại điều hướng đến đường dẫn sau:


Computer\HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload


Bên phải khóa Preload bạn sẽ thấy từ 2 giá trị gọi là keyboard layout code được đánh số thứ tự 1, 2 tương đương với thiết lập bố trí bàn phím mặc định


Bước 2: Bạn sửa lại giá trị đảo ngược lại có thể đổi tên trong ô Value name hoặc đổi mã code


Bước 3: Đăng xuất hoặc khởi động máy tính áp dụng thay đổi

Thiết lập nhanh trong Powershell

Cách này bạn sẽ sử dụng lệnh trong powershell thiết lập bố trí bàn phím mặc định như sau

Bước 1: Mở Poweershell sử dụng lệnh sau lấy danh sách ngôn ngữ đã được cài đặt trong Windows


Get-WinUserLanguageList


Hình minh họa


Bước 2: Sử dụng cú pháp sau để thiết lập bố trí bàn phím mặc định


Set-WinUserLanguageList -LanguageList LanguageTag1, LanguageTag2, ..., LanguageTagN -Force


Ví dụ Sử dụng lệnh sau lấy en-US làm bố trí bàn phím mặc định


Set-WinUserLanguageList -LanguageList vi, en-US -Force


Hình minh họa


Bước 3: Đăng xuất hoặc khởi động máy tính áp dụng thay đổi.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức