Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows


   Cách 1: Kích hoạt  .NET Framework trực tiếp trên Windows 
I) Bật Windows Update

II) Cài đặt .NET Framework (Lưu ý: Máy tính cần được kết nối mạng)    Cách 2: Tải bộ cài  .NET Framework các phiên bản về cài đặtPhổ biến trong tuần

Tin Tức