Tìm kiếm ↓↓↓

Các lỗi thường gặp trong Microsation

1. Báo lỗi Error:
hresult=8007000e
"Can't open file"
"Not enough storage is available to complete this operation"
Đổi tên 2 file odblddlm.ma olecntr.dll trong  C:\WIN32APP\ustation\mdlsys\asneeded thành tên gì cũng được
2. Design file <Đường dẫn tới file> does not exist
Lỗi này do bạn đặt tên file hoặc tên folder bằng tiếng Việt có dấu, có khoảng trống, không để đường dẫn tới file quá dài.
Cách khắc phục: Đổi tên folder, tên file thành không dấu là được


3. Báo lỗi Alert:
Not a design file (Đường dẫn tới file)
- Lỗi do file định dạng version cao hơn. Lỗi này là do khi mở file bằng Microstation V8 bạn đã Upgrade to V8 fomat
- Để khắc phục lỗi này bạn mở file bằng MicroStation V8 và Save As.. sang định dạng V7. [ Tại hộp thoại Save As, mục Save as type các bạn chọn MicroStation V7 DGN Files (*.dgn) ]Phổ biến trong tuần

Tin Tức