Tìm kiếm ↓↓↓

Cách bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup trong Windows 10

Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, Windows yêu cầu người dùng đăng nhập khi nó đánh thức từ sleep hoặc hirbernate theo mặc định. Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup cho tất cả người dùng trong Windows 10 . Bạn phải đăng nhập như một quản trị viên (administrator) để có thể bật hoặc tắt require sign-in on wakeup.

Tuấn xin nêu ra 2 cách cơ bản:
Cách 1: Bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup trong Settings
Cách 2:  Bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup trong System Settings

Cách 1:
Bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup trong Settings

1. Mở ứng dụng Settings click chuột vào icon Account
2. Click chuột chọn Sign-in options bên trái. Ở phần Require sign-in bên phải bấm mũi tên sổ xuống chọn Never để tắt và When PC wakes up from sleep để bật


Cách 2:
Bật hoặc tắt Require Sign-in on Wakeup trong System Settings

1. Click chuột phải vào icon Start menu chọn Power Options


2. Click chọn Require a password on wakeup
3. Chọn Change settings that are currently unavailable


4. Tích vào ô Don't require a password để tắt và tích vào ô Require a password để bật sau đó Save changes để lưu thay đổi

Phổ biến trong tuần

Tin Tức