Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thay Font hệ thống cho Windows 10

Bạn đã quá nhàm chán với bộ font hệ thống trên Windows 10, bạn cấn thay đổi cho mới mẻ và phong cách. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu làm thế nào để thay font hệ thống cho Windows 10.
Trước tiên ban tìm trên mạng bộ font ứng ý tải về sau đó truy cập theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi copy font cần đổi vào thư mục Fonts, tốt nhất là trước khi thêm fonts mới bạn sao lưu thư mục Fonts bắng cách copy cả thư mục fonts lưu lại rồi mới thêm fonts sau sau này không thích nữa thì chép đè thư mục Fonts gốc vào.


Bạn vào Registry Editor (gõ từ khóa Regedit vào hộp thoại Run) truy cập đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\
sao lưu 2 khóa "Fonts" và "FontSubstitutes" bằng cách chuột phải chọn export lưu lại.Tiếp theo bạn mở notepad chép đoạn bên dưới vào:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI Black (TrueType)"=""
"Segoe UI Black Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Historic (TrueType)"=""
"Segoe UI Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Light (TrueType)"=""
"Segoe UI Light Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Semilight (TrueType)"=""
"Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Segoe UI"="Thay tên font của bạn vào đây"

vào Format-> font tìm font cần thay rồi save lại với tên gì cũng được ví dụ changfontstyle.reg


Nhấp đúp chuột vào file cần thay nếu có hộp thoại UAC thì bấm Yes.Khởi động lại máy tính để áp dụng. Nếu sau này muốn đưa font hệ thống về mặc định nhanh nhất là bạn chạy 2 file Fonts.reg và FontSubstitutes.reg mà ta đã lưu lúc đầu.

Nếu muốn đơn giản thao tác bạn sử dụng phần mềm Winaero Tweaker

Phổ biến trong tuần

Tin Tức