Tìm kiếm ↓↓↓

Cách thêm hoặc xóa Local Account trong ứng dụng Settings trên Windows 10


So với cách thêm Local Account trong Computer Management thì cách này trực quan và dễ làm hơn. Các bạn theo dõi các bước Tuấn làm dưới đây để thêm hặc xóa Local Account.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings chọn Accounts->Family & other people. Ở phần Other people bên phải nhấp chuột vào Add someone else to this PC.


Bước 2: Chọn I don't have this person's sign in information.


Bước 3: Bỏ qua phần đăng kí tài khoản Microsoft nhấp chuột chọn Add a user without a Microsoft account Bước 4: Điền tên tài khoản, mật khẩu (nếu muôn) rồi nhấn Next.


Bước 5: Quay trở lại phần Other people nhấp chuột vào tài khoản vừa thêm mới chọn Change acoount type để thêm quyền cho tài khoản này.


Bước 6: Mặc định thì tài khoản Local Account vừa tạo chỉ có quyền Standard User nếu muốn cấp quyền Admin thì nhấp chuột chọn Administrator.


Nếu muốn xóa tài khoản vừa thêm trên tài khoản chính Microsoft nhấp chuột vào tài khoản Local account chọn RemoveNhấp chuột vào Delete account and data là xong

Phổ biến trong tuần

Tin Tức