Tìm kiếm ↓↓↓

Có gì khác biệt giữa Office 365 và Office 2016?


Office 365 là một dịch vụ thuê bao gồm phiên bản mới nhất của Office, hiện đang là Office 2016. Nó đi kèm với các ứng dụng bạn đã quen với, chẳng hạn như Word, PowerPoint, và Excel, cộng với lưu trữ trực tuyến thêm, hỗ trợ kỹ thuật đang diễn ra tại không có thêm chi phí, và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể chọn thanh toán cho thuê bao Office 365 trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm, và Office 365 Home kế hoạch cho phép bạn chia sẻ thuê bao của bạn với tối đa bốn người trong gia đình của bạn. Gói Office 365 khác nhau nào sẵn dùng nhà và cá nhân , cũng như cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, trường học và gói phi lợi nhuận.

Office 2016 cũng bán được là một gói mua lần, điều này có nghĩa bạn thanh toán phí đơn lẻ, lên để lấy ứng dụng Office cho máy tính. Lần mua sẵn dùng cho máy tính cá nhân (chẳng hạn như Office Home & sinh viên 2016) và máy tính Mac (chẳng hạn như Office 365 Home & sinh viên 2016 cho Mac). Mua lần không có tùy chọn nâng cấp, có nghĩa là nếu bạn có kế hoạch nâng cấp lên bản phát hành chính tiếp theo, bạn sẽ phải mua nó tại giá đầy đủ.

So sánh Office 2016 là gói mua một lần vào thuê bao Office 365


Phổ biến trong tuần

Tin Tức