Tìm kiếm ↓↓↓

Dropbox cho Windows 10 PCs dễ dàng xem hoặc chỉnh sửa các tập tin của bạn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào


Cập nhật cho Windows 10: Hiệu suất cải tiến và phóng nhanh hơn cho các ứng dụng toàn Windows Platform của chúng tôi.

Bật tính năng Xin chào: Thêm một lớp bảo vệ với Windows Xin chào, trong đó sử dụng một trong hai mặt, dấu vân tay, hoặc mống mắt thay vì mật khẩu để mở khóa Dropbox của bạn


Truy cập nhanh đến tập tin gần đây: Sử dụng Jump List, tất cả các bạn phải làm là nhấn chuột phải vào biểu tượng ứng dụng Dropbox trên thanh taskbar.


Thông báo thiết bị tương tác: Chấp nhận một lời mời thư mục chia sẻ mà không cần mở các ứng dụng với thông báo.


Tìm nhanh: Bạn không cần phải bấm vào biểu tượng tìm kiếm; chỉ cần gõ những gì bạn muốn tìm kiếm.

Kéo và thả: Để di chuyển hoặc sao chép một tập tin vào Dropbox, chỉ cần kéo và thả nó từ Windows File Explorer. Trong ứng dụng, bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép các tập tin vào thư mục khác bằng cách kéo và thả chúng giữa các thư mục (giữ Ctrl để sao chép).

Bình luận: Thêm bình luận trực tiếp trên các tập tin của bạn,

Phổ biến trong tuần

Tin Tức