Tìm kiếm ↓↓↓

Fix tài khoản Administrator không mở được ứng dụng trong Windows 10

Như bạn có thể biết, khi bạn kích hoạt tài khoản Administrator ẩn trong Windows 10 , nó sẽ hoạt động mà không cần kích hoạt UAC. Vì tất cả các ứng dụng  Universal Apps giống như Settings, Mail, Edge...yêu cầu UAC được kích hoạt, chúng sẽ không hoạt động! Điều tồi tệ nhất là trình đơn Start cũng sẽ không làm việc, vì nó cũng là một universal apps trong Windows 10.
Nếu bạn cần phải sử dụng tài khoản Administrator, nhưng muốn giữ ứng dụng và menu Start làm việc, bạn cần phải áp dụng một tinh chỉnh Registry.
  1. Mở Registry Editor .
  2. Tới khóa Registry sau đây:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  3. Ở đó bạn cần phải tạo một giá trị DWORD 32-bit mới có tên FilterAdministratorToken . Đặt nó vào 1 như hình dưới đây: Nếu bạn đã có giá trị này, sau đó chỉ cần thay đổi dữ liệu giá trị của nó đến 1.
Windows 10 UAC cho admin

Bạn có thể cần phải khởi động lại Windows 10 để các thay đổi có hiệu lực.

Hình ảnh các ứng dụng chạy trên Windows 10 quản trị viên
Điều tương tự cũng có thể được thực hiện bằng Winaero Tweaker . Tới User Accounts -> Enable UAC for build-in Adminisator

Phổ biến trong tuần

Tin Tức