Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn chuyển bản vẽ lên Google Earth bằng MicroSation V8i - Đưa bản vẽ MicroSation, AutoCad, MapInfo lên Google Earth bằng phần mềm Global Mapper

1. Cài phần mềm Google Earth Pro:2. Hướng dẫn đưa bản vẽ MicroSation V8i lên Google Earth:

+) Cài VN2000 vào MicroSation V8i:

3. Hướng dẫn đưa bản vẽ MicroSation, AutoCad, MapInfo lên Google Earth bằng phần mềm Global Mapper:


1. Tải phần mềm Global Mapper tại đây:2. Thiết lập hệ tọa độ VN-2000 cho từng tỉnh trong Global Mapper:
Tải file VN2000.prj tại đây:
Nguồn video được tổng hợp nhiều nguồn. Xin cảm ơn tác giả.

Xem bản đồ vệ tinh trên điện thoại bằng ứng dụng MAPinr ( Lưu ý: chuyển bản đồ về định dạng KML/KMZ như hướng dẫn trên)
Phổ biến trong tuần

Tin Tức