Tìm kiếm ↓↓↓

Hiện ngày lễ của nhiều Quốc gia trong ứng dụng Calendar

Ứng dụng Calendar thật sự hữu dụng cho người sử dụng Windows 10, nó có nhiều tác dụng như ghi chú, hiện thời tiết, đặt lịch nhắc nhở, tạo sự kiện... và một chức năng không thể thiếu đó là hiện ngày lễ của khu vực Quốc gia  nơi bạn sinh sống.


Bài viết này Tuấn chia sẻ cách hiện ngày lễ của nhiều Quốc gia trong ứng dụng Calendar qua vài bước tùy chỉnh vô cùng đơn giản

Bước 1: mở ứng dụng  Calendar


Bước 2: Nhấp chuột vào tùy chọn More calendar


Bước 3: Tích chuột chọn Quốc gia mà bạn muốn hiện ngày lễ trong lịch


Ngay tức khắc các ngày lễ sẽ hiện trong lịch


Nếu không muôn hiện nữa bạn làm tương tự và bỏ dấu tích đi là xong

Phổ biến trong tuần

Tin Tức