Tìm kiếm ↓↓↓

Hiện thời tiết nhiều thành phố trong Cortana

Trong Windows 10, Cortana cho bạn thấy thời tiết vị trí hiện tại của bạn. Nếu công việc của bạn thường xuyên phải đi nhiều nơi, hoặc bạn đi du lịch thường xuyên,lúc này bạn sẽ muốn trợ lý ảo cortana cung cấp cho bạn các báo cáo thời tiết cho nhiều thành phố hơn.


Dưới đây Tuấn hướng dẫn các bạn làm thế nào để thêm một hoặc nhiều dự báo thời tiết thành phố trong Cortana.

1. Bật Cortana tích chọn dấu ... như hình dưới2. Chọn Edit in Notebook3. Chọn add a city4. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm thành phố mà bạn muốn thêm vào.5. Tích vào ô Notify me about weather incidents và bấm Add để thêm vào.6. Bạn có thề điều chỉnh hiển thị độ F hoặc độ C xong bấm Apply để áp dụng.Bằng cách này bạn có thể thêm dự báo thời tiết của nhiều thành phố hơn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức