Tìm kiếm ↓↓↓

Kích hoạt colored title bars cho Universal apps trong Windows 10 Preview 14367

Bắt đầu từ Windows 10 Preview build 14366 Microsoft mang đến 1 tùy chọn nhanh tróng kích hoạt colored title bars cho Universal apps trong Setings. Dưới đây là các bước thực hiện.


1. Mở Settings truy cập Personalization


2. Chọn Tab Color bên phải phần Show color on title bar gạt từ Off sang On.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức