Tìm kiếm ↓↓↓

Lấy lại không gian đĩa trống sau khi cập nhật trên Windows 10

Hàng tháng Micorosoft đều phát hành gói cập nhật tích lũy cho Windows 10 sửa lỗi bảo mất hệ thống và sau mỗi lần cập nhật này thì dung lượng phân vùng cài win thường tăng lên đó là do những bản cập nhật này sau khi được cập nhật thường sinh ra những file temp nằm trong thư mục SoftwareDistribution và thư mục WinSXS.


Để xóa temp file trong thư mục SoftwareDistribution các bạn truy cập theo đường dẫn C:\Windows\SoftwareDistribution\Download xóa hết file trong đó.


Để làm sạch cập nhật trong thư mục WinSXS cách an toàn là dùng chương trình Disk Cleanup có sẵn trên Windows 10, ta chọn Cleanup system files để tìm và xóa.


Tích vào ô Windows update cleanup trong hộp thoại mô tả bên dưới Microsoft giải thích 1 số từ về Windows update, sau khi tích vào ô xong bấm OK để tiến hành xóa file tùy vào dung lượng nhiều hay ít mà quá trình làm sạch file temp diễn ra nhanh hay chậm.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức