Tìm kiếm ↓↓↓

Mang tính năng Quick Look Preview của Mac OS X lên Windows 10

Một trong những tính năng lớn nhất của OS X là Quick Look trong Finder, khả năng xem trước một tập tin bằng cách nhấn phím cách. Windows Explorer của Windows 10 không có tính năng này, nhưng bạn có thể thêm nó với một phần mềm miễn phí có tên Seer.


1. Tải Seer từ SourceForge.
2. Nhấp đúp vào tập tin EXE để cài đặt Seer.


3. Bấm X trên cửa sổ trợ giúp mở ra sau khi cài đặt Seer.
4. Trong Explorer, chọn tập tin cần xem và nhấn phím dài . Một cửa sổ mới sẽ mở ra với một trong hai bản xem trước, nếu bạn chọn một hình ảnh, ví dụ, hoặc các chi tiết của tập tin.


5. Bấm vào các biểu tượng trong cửa sổ xem trước để xem chi tiết tập tin, mở nó trong các chương trình mặc định cho loại tập tin, hoặc hiển thị các tập tin trong Explorer.
6. Bấm phím dài lần nữa để nhanh chóng đóng cửa sổ xem trước.

Seer thật đơn giản  xem trước hình ảnh, video và các tập tin âm thanh, văn bản đơn giản, các file PDF, và nhiều hơn nữa. Bạn thậm chí có thể nghe âm thanh hay xem video trong cửa sổ xem trước hoặc di chuyển các tập tin văn bản dài. Nếu Seer là không thể xem trước một kiểu tập tin bạn thường sử dụng, chẳng hạn như các định dạng Microsoft Office, bạn có thể có thể cài đặt một plugin cho ứng dụng đó. Nhấp chuột phải vào biểu tượng chương trình trên khay hệ thống để đi tới Cài đặt và cài đặt plugin.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức