Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft cập nhật nút Check for updates trong windows store cho insider

Microsoft cuối cùng đã cố định một trong những lỗi khó chịu nhất đến với Windows Store mới dành cho Windows 10 Insider Preview cho nút kiểm tra cập nhật. Một số cổ đông nội bộ đã không thể kiểm tra các bản cập nhật trong các cửa hàng do một số lỗi. Tuy nhiên, Microsoft cuối cùng đã cố định các vấn đề trong windows store và nút check for updates được làm việc như mong đợi.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức