Tìm kiếm ↓↓↓

Microsoft Edge ít tốn pin hơn 70% so với các trình duyệt khác

Trong một bài viết trên blog windows  chính thức của mình, Microsoft tuyên bố rằng trình duyệt Microsoft Edge trên Windows 10 cung cấp tuổi thọ pin tốt hơn đáng kể hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó. Theo thử nghiệm của công ty, Edge cung cấp 36-53 phần trăm độ bền lâu dài hơn so với Chrome, Firefox hay Opera khi streaming video hoặc thực hiện công việc hàng ngày như duyệt web


Một mặt, điều này là không đáng ngạc nhiên trong lúc này Microsoft đang nói với chúng ta rằng các trình duyệt Microsoft có thời lượng pin tốt nhất trên hệ điều hành Windows 10. Và họ chạy kiểm tra này trên Microsoft Surface Book. Công ty này cung cấp một đoạn video chi tiết thử nghiệm của họ, trong đó có bốn của máy tính xách tay dòng cùng một video trên bốn trình duyệt khác nhau.Máy chạy trình duyệt kéo dài lâu nhất lúc 7 giờ và 22 phút. Việc tiếp theo tốt nhất là Opera tại 6:18, tiếp theo là Firefox lúc 5:20 và Chrome ở 4:19.

Microsoft chỉ ra các máy tính xách tay trong chế độ Battery Saver có thể làm cho nó kéo dài thời lượng pin hơn, nhưng cũng có thể làm giảm hiệu suất hoạt động. Microsoft cho biết phiên bản Edge có được thọ pin tốt hơn sẽ có sẵn với Windows Anniversary Edition, đó là sẽ ra mắt vào tháng Bảy.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức