Tìm kiếm ↓↓↓

MSAct Plus đã có phiên bản v1.0.6 thêm nút kích hoạt Web

Đây là phần mềm hỗ trợ kích hoạt bản quyền Windows và Office hoàn toàn miễn phí với giao diện đơn giản, trực quan hơn cho người dùng kích hoạt khóa sản phẩm thay vì phải thao tác nhiều bước qua nhiều lệnh trong cmd hay hộp thoại settings. Tính năng chính của phần mềm.

  • Dùng để add key Windows, Office 2010, Office 2013 và Office 2016
  • Mở file text sao lưu key cũ để phục hồi giấy phép.
  • Mở Database keys trong file excel nếu bạn có lưu key trong đấy.
  • Check key cực kì chuẩn xác đặc biệt với key retail
  • Hiện Step 2 để call by phone nếu key còn sống.
  • Nay thêm nút kích hoạt qua web Microsoft với trường hợp key retail yêu cầu phải fake ip hệ thống mới truy cập được web.
  • Hỗ trợ 3 ngôn ngữ Anh, Nga và Việt.Phổ biến trong tuần

Tin Tức