Tìm kiếm ↓↓↓

Reset Windows Update trong Windows 10

Windows Update giữ Windows 10 được cập nhật bằng cách tải về và cài đặt các bản cập nhật mới nhất, trình điều khiển driver cho máy, và các hotfix bản vá lỗi được phát hành bởi Microsoft.

Đôi khi có thể có một vấn đề xảy ra với Windows Update như không thể tải về hay cài đặt bản cập nhật, thông báo lỗi, không có khả năng tìm kiếm các bản cập nhật mới, vv.. 

Những vấn đề có thể xảy ra khi các cơ sở dữ liệu Windows Update hoặc các thành phần đang bị hỏng, một hoặc nhiều dịch vụ liên quan đến Windows Update không chạy, vv...

Reset lại Windows update thường có thể giải quyết các loại vấn đề này.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thiết lập lại và đăng ký lại Cập nhật các thành phần và lịch sử Windows trong Windows 10.
Bạn phải đăng nhập như một quản trị viên để có thể thiết lập lại Windows Update.
  • Tải file Reset_WindowsUpdate.bat tại đây
  • Save file tải về ở desktop tiến hành chạy file Reset_WindowsUpdate.bat bằng quyền admin nếu có hộp thoại UAC thì bấm Yes để xác nhận.

Khởi động lại máy tính của bạn để áp dụng. Chia sẻ bài viết để mọi người cùng biết nhé.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức