Tìm kiếm ↓↓↓

Sao lưu và khôi phục kích hoạt Office 2016 trên Windows 10

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sao lưu và khôi phục kích hoạt Office 2016 trên Windows 10.

Office 2016 mạng lại một giao diện tươi mới kèm theo nhiều tính năng hữu dụng. Nếu bạn hay phải cài lại Win 10 và cài lại Office 2016 thì xem bài viết hướng dẫn dưới đây.
Mình xin nêu ra 2 cách sao lưu và khôi phục kích hoạt Office 2016

CÁCH 1
Sao lưu và khôi phục kích hoạt Office 2016 không sử dụng phần mềm.
1. Để sao lưu đương nhiên bạn phải lưu key kích hoạt Office 2016 trước đó.
2. Truy cập đường dẫn C:\Windows\system32\ copy thư mục spp lưu vào một nơi an toàn.
3. Để phục hồi kích hoạt Office 2016 ngắt kết nối mạng và chèn key kích hoạt vào trước.
4. Dùng thư mục spp đã sao lưu trước chép đè vào thư mục spp trong đường dẫn C:\Windows\system32\ bằng 2 cách
  • Nếu chép đè trực tiếp thì takeowership thư mục spp trước
  • Vào Safemode hoặc win Pe chép đè thay thế.
5. Khởi động lại máy tính rồi mở ứng dụng Office 2016 kiểm tra thành quả.

CÁCH 2
Sao lưu và khôi phục kích hoạt Office 2016 sử dụng phần mềm MSActBackUp Portable
1. Tải phần mềm tại đây
2. Giải nén và chạy phần mềm MSActBackup.exe đợi 1 lúc sau đó bấm Save Activation.


3. Điền key Office 2016 rồi bấm OK sau đó lưu thư mục MSActBackUp Portable đến 1 nơi an toàn.


4. Để phục hồi kích hoạt Office 2016 bạn chạy phần mềm chuyển qua tab Restore Activation và bấm Restore Activation là xong.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức