Tìm kiếm ↓↓↓

Start Menu Repair Tool cho Windows 10

Sự trở lại của Start menu chắc chắn là một trong những điểm nổi bật của hệ điều hành Windows 10. Nhưng Start menu đi kèm với các vấn đề riêng của mình. Start menu trong Windows 10 hay Stsrt menu của các hệ điều hành trước đó là phần quan trọng nhất, vào những thời điểm, nó không mở ở tất cả khi bạn bấm phím Windows logo hoặc nhấp vào nút Start trên thanh tác vụ, các tìm kiếm trong Start menu không hoạt động mà không biết nguyên do.


Người dùng máy tính đã phàn nàn nhi về menu Start hơn bao giờ hết kể từ khi phát hành của Windows 10. Trong khi Microsoft đã sửa rất nhiều các vấn đề phổ biến, nhiều người dùng vẫn gặp phải vấn đề với các trình đơn Start.


Microsoft cũng nhận thức được vấn đề với menu Start và họ đã phát hành một xử lý sự cố, sửa chữa công cụ để sửa chữa nhiều vấn đề menu Start thông thường trong Windows 10.

Bắt đầu trình đơn gỡ rối là một tiện ích miễn phí cho Windows 10 để khắc phục sự cố và sửa chữa các vấn đề bắt đầu trình đơn. Với điều này bạn có thể sửa chữa các vấn đề phổ biến như menu Start không mở , các ứng dụng không hiển thị trong menu Start và gạch trống.


Khi bạn chạy trình gỡ rối trên Windows 10 máy tính của bạn, nó sẽ kiểm tra nếu ứng dụng cần thiết như các ứng dụng Microsoft.Windows.ShellExperienceHost và Microsoft.Windows.Cortana được cài đặt một cách chính xác, và các vấn đề kiểm tra sự cho phép với các khóa registry, kiểm tra, nếu cơ sở dữ liệu gạch là tham nhũng và Cuối cùng, kiểm tra nếu các biểu hiện ứng dụng bị hỏng.

Nếu menu Start khắc phục sự cố phát hiện một vấn đề, nó sẽ cố gắng để sửa chữa nó tự động.

Sử dụng menu Start khắc phục sự cố trong Windows 10

Bước 1: Nhấn vào liên kết này để tải về các trình gỡ rối menu Start hoặc công cụ sửa chữa trên máy tính của bạn.

Bước 2: Sau khi tải về, bạn nhấn đúp vào file đã download để chạy trình gỡ rối.

Bước 3: Sau khi khắc phục sự cố được khởi động, nhấp vào Tiếp theo nút để cho các trình gỡ rối để tìm kiếm các vấn đề trình đơn Start.

Bước 4: Nếu có một vấn đề với các trình đơn Start, nó sẽ sửa chữa nó tự động. Nếu không có vấn đề, ​​bạn sẽ thấy "sự cố không thể xác định được vấn đề" tin nhắn.

Bạn có thể bấm vào liên kết Xem thông tin chi tiết để xem các vấn đề tiềm năng mà đã được kiểm tra và kết quả của họ.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức