Tìm kiếm ↓↓↓

Thêm Icon Folder File Explorer, Download... bên cạnh nút Start trong Windows 10 Insider Preview build 14361

Như Tuấn đã giới thiệu những thay đổi trong Windows 10 Insider Preview build 14361 thì mặc định trong Start menu sẽ không còn nút File Explorer bên cạnh nút Settings nữa như ở các build trước. Do nút File Explorer chưa được bật các bạn làm theo hướng dẫn sau để bật lạiTruy cập vào Setting->Presonalization


chọn Start->Choose which folders appear on Start


Để hiện lại nút File Explorer gạt nó quá on nếu bạn muốn thêm các nút khác có thể gạt qua on. Nơi này bạn có thể tùy chỉnh cho các nút truy cập nhanh xuất hiện trong Start

Phổ biến trong tuần

Tin Tức