Tìm kiếm ↓↓↓

Thêm tài khoản Microsoft của thành viên trong gia đình trên nền web

Microsoft cho phép người sử dụng tài khoản Microsoft đăng nhập và sử dụng Windows 10 có thể thêm tài khoản Microsoft của một thành viên trong gia đình để đăng nhập và sử dụng chung máy tính. 
Có 2 cách để thêm tài khoản Microsoft của một thành viên trong gia đình đó là thêm trực tiếp trên Windows 10 và thêm trên nền web. Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy được làm thế nào có thể thêm tài khoản Microsoft của thành viên trong gia đình trên nền web.

Truy cập trang tài khoản Microsoft đăng nhập với tài khoản của bạn. Khi đã đăng nhập xong bạn chọn phần Gia đình để bắt đầu thêm thành viên mới.Tại đây bạn có tùy chọn thêm tài khoản cho con hoặc người lớn như vợ, chồng, người thân trong gia đình mà đang sử dụng tài khoản Microsoft.Nhập email đã đăng kí tài khoản Microsoft của người thân vào sau đó tiến hành đăng nhập cho người này.Website sẽ tự chuyển hướng đăng nhập đến tài khoản mà bạn vừa thêm vàoĐọc điều khoản của Microsoft để đưa ra quyết định Có hay không phải bây giờ.Sau này nếu bạn sử dụng máy tính chạy Windows 10 có sử dụng tài khoản Microsoft mà bạn đã đăng nhập lúc đầu thì trong hộp thoại Account Setting phần Family & other People sẽ xuất hiện tài khoản mà bạn đã thêm vào.Tại đây lần đầu nếu bạn Allow cho phép thì tài khoản này mới có thể đăng nhập sử dụng được.Mặc định tài khoản bạn cho phép chỉ có quyền standard user đối với trẻ em bạn nên sử dụng phân quyền hạn chế này, còn đối với người lớn bạn có thể set quyền quản trị viên Adminisatrtor nhưng lưu ý khi tài khoản được thêm có quyền Adminisatrtor tất nhiên cũng sẽ có quyền như tài khoản của bạn và cũng có thể xóa tài khoản của bạn trên máy.Khởi động lại máy đang nhập bằng tài khoản vừa được thêm, quá trình đăng nhập lần đầu sẽ mất nhiều thời gian để cài đặt tài khoản sử dụng trên máy.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức