Tìm kiếm ↓↓↓

Thiết lập một bộ đếm thời gian với Cortana trên Windows 10 Insider Preview

Kể từ Windows 10 Insider Preview build 14.352 giới thiệu khả năng thiết lập một bộ đếm thời gian với Cortana . Điều này rất hữu ích nếu bạn cần phải được nhắc nhở về một cái gì đó  trong một khoảng thời gian ngắn và không muốn bận tâm với lời nhắc nhở thường xuyên.

Chỉ cần dùng Cortana  thiết lập một bộ đếm thời gian trong bao lâu nếu  tùy chọn  "Hey Cortana" được kích hoạt, về cơ bản bạn chỉ cần nói ra, nhưng bạn cũng có thể viết lệnh trong thanh tìm kiếm và Cortana sẽ thiết lập một bộ đếm thời gian nhanh chóng cho bạn theo cách đó.

Bên cạnh việc thiết lập một bộ đếm thời gian, bạn cũng có thể quản lý nó bằng cách kiểm tra bao nhiêu thời gian còn lại hoặc hoàn toàn hủy bỏ nó. Dưới đây là những gì bạn cần phải nói để Cortana để có thể quản lý các bộ đếm thời gian hiện tại của bạn.

  • “Hey Cortana, set a timer for 10 minutes”: đặt hẹn giờ trong 10 phút, bạn có thể thay đổi thời gian đặt hẹn giờ bao lâu là tùy thích


  • “Hey Cortana, how much time is left?”: bao nhiêu thời gian còn lại

  • “Hey Cortana, cancel my timer.” : hủy hẹn giờ của tôi


Với sự ra đời của tính năng này, các ứng dụng hẹn giờ không cần thiết nữa.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức