Tìm kiếm ↓↓↓

Trọn bộ ISO Microsoft Office 2013 Service Pack 1 with Volume Licensing

Nhằm thuận tiện hơn cho các bạn tải về cài đặt ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2013 , mình tập hợp tất cả các phiên bản Microsoft Office 2013 Service Pack 1 with Volume Licensing


1. Microsoft Office Standard 2013
Bản tiêu chuẩn gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2013, bảng tính Excel 2013, trình chiếu Pownpoint 2013,Thư Outlook 2013, ghi chú Onenote 2013

File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.iso
Size: 759.8 Mb
Language: English
SHA-1: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.iso
Size: 659.2 Mb
Language: English
MD5: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-34963.ISO
Size: 729 Mb
Language: Vietnamese
SHA-1: 70B6FDF9ABA687247D3416A2723384586D04A96B
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-34803.ISO
Size: 628 Mb
Language: Vietnamese
SHA-1: 47E5BA99FA201AE8B410B0E8E634AE1A589C0209
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

2. Microsoft Office Professional Plus 2013
Bản đầy đủ gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2013, bảng tính Excel 2013, trình chiếu Pownpoint 2013,Thư Outlook 2013, ghi chú Onenote 2013, xem sơ đồ vẽ Visio, Skype doanh nghiệp….
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.iso
Size: 876.1 Mb
Language: English
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.iso
Size: 759.1 Mb
Language: English
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-36039.iso
Size: 841.5 Mb
Language: Vietnam
MD5: 590F5A9D92DEE17008CAE4806EAB2EA1
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-35880
Size: 724.4 Mb.iso
Language: English
MD5: E796B0831B7534EF89C774CFFF1762A0
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

3. Microsoft Project Professional 2013
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc

File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35816
Size: 459.7 Mb.iso
Language: English
MD5: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750
Size: 380.4 Mb.iso
Language: English
MD5: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

4. Microsoft Visio Professional 2013
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.

File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393
Size: 539.8 Mb.iso
Language: English
MD5: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365
Size: 448.9 Mb.iso
Language: English
MD5: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
Download: [Fshare] [Google] [Dropbox]

Phổ biến trong tuần

Tin Tức