Tìm kiếm ↓↓↓

Trọn bộ Microsoft Office 2016 Volume Licensing

Nhằm thuận tiện hơn cho các bạn tải về cài đặt ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2016 , mình tập hợp tất cả các phiên bản Microsoft Office 2016 Volume Licensing


1. Microsoft Office Standard 2016
Bản tiêu chuẩn gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2016, bảng tính Excel 2016, trình chiếu Pownpoint 2016,Thư Outlook 2016, ghi chú Onenote 2016

Tên File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.iso
Dung lượng: 812.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012
SHA-1: 6D8936721F6282C3AE08F39B7886C91A141B7552Tên File: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.iso
Dung lượng: 699.7 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8
SHA-1: B7D9BA9E6B975B7F1A574A7BEF4E323C2B816DA1Tên File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.iso
Dung lượng: 812.5 Mb
Ngôn ngữ: Việt Nam
SHA-1: AAE948920C224CC9501BC9D76B5ED8784D2EB156Tên File: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.iso
Dung lượng: 699.7 Mb
Ngôn ngữ: Việt Nam
SHA-1: 898132941D325A222F60FD1B9A2D25087CEFC1AD2. Microsoft Office Professional Plus 2016
Bản đầy đủ gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2016, bảng tính Excel 2016, trình chiếu Pownpoint 2016,Thư Outlook 2016, ghi chú Onenote 2016, xem sơ đồ vẽ Visio, Skype doanh nghiệp....

Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.iso
Dung lượng: 951 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
SHA-1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.iso
Dung lượng: 820.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
SHA-1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.iso
Dung lượng: 913.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D
SHA-1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CDTên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.iso
Dung lượng: 782.8 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16
SHA-1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F3. Microsoft Project Professional 2016
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc

Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.iso
Dung lượng: 496.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
SHA-1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.iso
Dung lượng: 409.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
SHA-1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE934. Microsoft Visio Professional 2016
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.

Tên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.iso
Dung lượng: 597.4 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
SHA-1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1ATên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.iso
Dung lượng: 497.2 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
SHA-1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A


Phổ biến trong tuần

Tin Tức