Tìm kiếm ↓↓↓

Windows Defender trong Windows 10

Windows Defender giúp bảo vệ máy tính của bạn chống lại malware (phần mềm độc hại) như virus, spyware, và các phần mềm không mong muốn khác. Phần mềm độc hại có thể lây nhiễm máy tính của bạn mà bạn không biết: nó có thể cài đặt chính nó từ một tin nhắn email, khi bạn kết nối với Internet, hoặc khi bạn cài đặt các ứng dụng nhất định sử dụng một ổ đĩa USB flash, đĩa CD, DVD, hoặc phương tiện di động khác. 


Một số phần mềm độc hại cũng có thể được lập trình để chạy tự động, không chỉ khi nó được cài đặt. Windows Defender trong Windows giúp giữ cho phần mềm độc hại không lây nhiễm cho máy tính của bạn theo hai cách:

Cung cấp bảo vệ thời gian thực. Windows Defender sẽ thông báo cho bạn khi phần mềm độc hại chạy trên máy tính của bạn. Nó cũng thông báo cho bạn phần mềm độc hại đang thay đổi các thiết lập quan trọng.

Cung cấp tùy chọn quét bất cứ lúc nào . Windows Defender tự động quét phần mềm độc hại trên máy tính một cách thường xuyên, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu quét bất cứ khi nào bạn muốn. Windows Defender tự động loại bỏ (hoặc tạm thời cách ly) bất cứ điều gì đó là phát hiện trong quá trình quét.

Trong Windows 10, bạn có thể tắt Windows Defender bảo vệ thời gian thực , nhưng nó sẽ chỉ là tạm thời. Windows sẽ tự động bật bảo vệ thời gian trở lại nếu nó đi một lát.

Khi bạn cài đặt một số chương trình antivirus (AV) khác vào máy tính, chương trình có thể tự động tắt Windows Defender. Trong trường hợp này bạn có thể không có khả năng bật Windows Defender lại cho đến khi các chương trình của bên thứ 3 (AV) đã bị vô hiệu hóa (tắt) hoặc hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức