Tìm kiếm ↓↓↓

Đang có chương trình tải và kích hoạt miễn phí bản quyền phần mềm EASEUS Todo Backup Home trước ngày 28 tháng 7

EASEUS Todo Backup là một phần mềm cho Windows có thể được sử dụng để tự động sao lưu ổ đĩa hệ thống, tập tin và thư mục cụ thể , tài khoản email và thậm chí sao lưu hệ toàn bộ điều hành . Cung cấp bảo vệ dữ liệu tối đa và dễ sử dụng.


EASEUS Todo Backup  phiên bản Home là một  phần mềm sao lưu cho Windows 10 sẵn sàng với hơn 6 triệu người dùng trên toàn thế giới. Giao diện phần mềm sắp xếp hợp lý và hiệu quả, bạn có thể dễ dàng tạo ra một bản sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn. Nó cung cấp nhiều tùy chọn sao lưu để đa dạng hóa các chức năng. Bạn có thể lưu trữ các bản sao lưu của bạn ở một vị trí khác nhau trong máy tính của bạn, máy tính bên ngoài hiện có trên mạng của bạn, bất kỳ thiết bị lưu trữ mạng và thậm chí cả các nền tảng điện toán đám mây như Google Drive, OneDrive hoặc DropBox .

Dưới đây là là một tóm tắt các tùy chọn sao lưu và tính năng bao gồm trong phần mềm này.

Disk/ Partition Backup - Đĩa / phân vùng sao lưu

Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để sao lưu một đĩa toàn bộ, phân vùng, khối lượng năng động hoặc đĩa GPT vào một tập tin hình ảnh. Bạn không cần phải khởi động lại hệ thống của bạn cho nhiệm vụ này. Tất cả vẫn diễn ra trong nền trong khi bạn có thể tiếp tục với công việc của bạn. Bạn chỉ cần chọn ổ đĩa mong muốn của bạn hoặc phân vùng mà bạn muốn sao lưu, một nơi đến để lưu dự phòng, thẻ tên và mô tả cho các hoạt động và nhấn Proceed để có được thực hiện với nó.


Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sao lưu như tăng kích thước nén (cao hơn mức độ nén, thời gian lâu hơn các sao lưu cần để hoàn thành), thiết lập một mật khẩu mã hóa, nhận được thông báo qua email khi sao lưu hoàn tất, loại trừ một số tập tin và các chương trình vv

Sao lưu tệp - File backup

Nếu bạn muốn sao lưu một tập tin cụ thể, có thể là bất kỳ tài liệu, email hoặc phương tiện truyền thông tập tin, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để sao lưu nó vào lưu trữ đám mây của bạn hoặc lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Bạn thậm chí có thể thêm một loại tập tin tùy chỉnh để sao lưu các tập tin của bạn mong muốn.


Nếu bạn có bất kỳ thiết lập bảo mật được kích hoạt trên các tập tin trong câu hỏi, bạn có thể chọn để duy trì các thiết lập trong dự phòng là tốt. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình các tùy chọn sao lưu chỉ thích đề cập trong phương pháp trên.

System Backup - Sao lưu hệ thống

Tùy chọn này sẽ giúp bạn tạo một điểm khôi phục hệ thống bằng cách sao lưu ảnh chụp hiện tại của hệ điều hành được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn sử dụng dual-boot để chạy hai hệ điều hành trên máy tính của bạn, tùy chọn này sẽ cho phép chỉ các sao lưu hệ điều hành hiện tại mà bạn đã cài đặt phần mềm này trên.


Disk Clone

Nếu bạn muốn di chuyển / sao chép tất cả dữ liệu của bạn vào một ổ đĩa hoặc phân vùng khác mà không phải gặp rắc rối trong việc cài đặt lại hệ điều hành hoặc các ứng dụng, công cụ này là cứu tinh của bạn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tạo ra một bản sao của bất kỳ ổ đĩa trên máy tính của bạn với một số ổ đĩa khác hoặc một không gian unallocated trên đĩa để bạn có thể khôi phục dữ liệu của bạn trong trường hợp của một số sự kiện không may.

Tính năng phân biệt khác của công cụ này là:

- Smart Backup: Tính năng này sẽ theo dõi những thay đổi trong các tập tin mà bạn đã chọn và tự động lịch trình sao lưu, cho phép bạn khôi phục lại các dữ liệu trong hai tuần qua. Bạn có thể sử dụng tính năng này cho bất kỳ tài liệu quan trọng mà bạn đang làm việc trên để bạn không bao giờ phải lo lắng về những thay đổi của bạn.

- Pre-OS: Bạn có thể kích hoạt tính năng này để khởi động EASEUS Todo Backup trước khi khởi động vào hệ điều hành Windows của bạn. Sau đó nó có thể được sử dụng để khôi phục hoặc sao chép một đĩa / phân vùng.

- Wipe Data: Easeus Todo công cụ sao lưu đi kèm với một tùy chọn để quét sạch tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong một đĩa / phân vùng. Tùy chọn này có thể có ích khi bất kỳ ổ đĩa hỏng do tham nhũng dữ liệu, và bạn có thể muốn xóa sạch nó ra trước khi nó corrupts bất kỳ tập tin quan trọng trên máy tính của bạn.

Các bạn tải và kích hoạt theo liên kết bên dưới

EaseUSTodo Backup 9.2 Home
License code: BRXTX-HSIWP-YJJRH-I5XR1-4P1WF


Phổ biến trong tuần

Tin Tức