Tìm kiếm ↓↓↓

Chạy trực tiếp 30 hệ điều hành Linux trên USB Multiboot

Bạn là một người ưa sự mới mẻ và khám phá. Bạn là một hacker nghiên cứu bảo mật trên Linux. Nhưng bạn luôn e ngại việc cài đặt Linux lên máy tính của bạn. Bạn sợ nó sẽ gây ra lỗi nọ lỗi kia. Đừng lo. Multiboot USB sẽ giúp đỡ bạnVới 30 code boot Linux được tích hợp sẵn. Bạn sẽ thỏa thích tích hợp thêm các hệ điều hành vào USB bao nhiêu tùy thích. Miễn là USB của các bạn đủ to? Tất cả những gì cần làm là Copy/Paste/Rename

Chuẩn bị:
- 1 chiếc USB Multiboot. Nếu chưa có các bạn có thể xem hướng dẫn ở bài viết này
- File ISO của Linux. Các bạn có thể tải về ở link dưới đây

*Linux Live ISO
Android-x86: http://www.android-x86.org/download
Arch: https://www.archlinux.org/download/
CentOS: https://www.centos.org/download/
Clonezilla: http://www.clonezilla.org/downloads.php
CubLinux: https://cublinux.com/
Debian: http://www.debian.org/CD/live/
Elementary: http://elementary.io/
Fedora: https://getfedora.org/en/workstation/download/
Gentoo: https://www.gentoo.org/downloads/
Knoppix: http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
Linux Mint: https://www.linuxmint.com/download.php
Mageia: http://www.mageia.org/en/downloads/
Manjaro: http://manjaro.github.io/download/
OpenSuse https://software.opensuse.org/421/en
Parted Magic: https://www.fshare.vn/file/49QPZMWCN33X
Sabayon: http://www.sabayon.org/download
Slackware: http://mirrors.slackware.com/slackware/slackware-iso/
Systemrescuecd:  http://www.system-rescue-cd.org/Download
Ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop
Zorin OS: http://zorinos.com/download.html

*Linux Pentesting/Hacking ISO
ArchAssault: https://archassault.org/download/
Backbox: https://backbox.org/download
BlackArch http://blackarch.org/downloads.html
DEFT-Z: http://na.mirror.garr.it/mirrors/deft/
Fedora Live Security: https://labs.fedoraproject.org/security/download/
Kali Linux: https://www.kali.org/downloads/
Network Security Toolkit: http://sourceforge.net/projects/nst/
Parrot OS https://www.parrotsec.org/download.fx
Tails: https://tails.boum.org/install/
Weakerthan: http://www.weaknetlabs.com/

(Nếu có 2 phiên bản thì bạn phải download bản amd64)

Các bạn Copy vào Folder ISO và đổi tên như sau

Arch Linux --------------------------- đổi tên thành---------------------- arch.iso
CentOS ------------------------------- đổi tên thành---------------------- centos.iso
Clonezilla --------------------------- đổi tên thành---------------------- clonezilla.iso
Chromixium --------------------------- đổi tên thành---------------------- chromixium.iso
Debian ------------------------------- đổi tên thành---------------------- debian.iso
Elementary OS ------------------------ đổi tên thành---------------------- elementaryos.iso
Fedora Live Workstation -------------- đổi tên thành---------------------- fedora-workstation.iso
Gentoo ------------------------------- đổi tên thành---------------------- gentoo.iso
Knoppix ------------------------------ đổi tên thành---------------------- knoppix.iso
Linux Mint --------------------------- đổi tên thành---------------------- linuxmint.iso
Mageia ------------------------------- đổi tên thành---------------------- mageia.iso
Manjaro ------------------------------ đổi tên thành---------------------- manjaro.iso
OpenSuse ----------------------------- đổi tên thành---------------------- opensuse.iso
Sabayon ------------------------------ đổi tên thành---------------------- sabayon.iso
Slackware ---------------------------- đổi tên thành---------------------- slackware.iso
Systemrescuecd ----------------------- đổi tên thành---------------------- systemrescuecd.iso
Ubuntu ------------------------------- đổi tên thành---------------------- ubuntu.iso
Zorin OS ----------------------------- đổi tên thành---------------------- zorin.iso
ArchAssault -------------------------- đổi tên thành-------------- archassault.iso
Backbox Linux ------------------------ đổi tên thành-------------- backbox.iso
BlackArch Linux ---------------------- đổi tên thành-------------- blackarchlinux.iso
DEFT-zero ---------------------------- đổi tên thành-------------- deftz.iso
Fedora Live Security ----------------- đổi tên thành-------------- fedora-security.iso
Kali Linux --------------------------- đổi tên thành-------------- kali.iso
Kali Linux light --------------------- đổi tên thành-------------- kali-light.iso
NodeZero ----------------------------- đổi tên thành-------------- nodezero.iso
Network Security Toolkit ------------- đổi tên thành-------------- nst.iso
Parrot OS ---------------------------- đổi tên thành-------------- parrot.iso
Tails -------------------------------- đổi tên thành-------------- tails.iso
Weakerthan --------------------------- đổi tên thành-------------- wt.iso

Khi boot trong Legacy thì các bạn chọn mục Grub 2 để vào Bootloader Grub 2: Còn UEFI sẽ vào mặc định. Sao đó các bạn chọn Boot Linux LIVE ISO hoặc Boot Linux Pentesing/Hacking ISO là tùy vào hệ điều hành bạn chọn

Chúc các bạn thành công


Phổ biến trong tuần

Tin Tức