Tìm kiếm ↓↓↓

Chúc mừng sinh nhật Windows 10!

Vâng, một năm trước đây vào ngày 29 Tháng Bảy năm 2015, Windows 10 đã được phát hành cho công chúng và sau 10 tháng phát triển hoạt động được thực hiện bên nhau với cổ đông nội bộ Windows.


Nhiều người có thể tự hỏi về những gì xảy ra tiếp theo cho Windows 10 và Chương trình Windows Insider. Như Tuấn đã đề cập ở bài viết trước, việc xây dựng đầu tiên của chương tiếp theo, đồn đại sẽ được đặt tên là Redstone 2, nổi lên trực tuyến tuy nhiên hiện tại lúc này vẫn chưa có bất kỳ một xây dựng mới nào.

Như Dona Sarkar đã đề cập trong bài viết ngày hôm nay, các chương trình sẽ phát triển thậm chí còn sâu hơn, mang lại cho người tham gia nội bộ Windows 10 Insider gần gũi hơn với những người đứng đằng sau bức màn bằng văn bản hệ thống. Sẽ có nhiều sự kiện trên thế giới, bắt đầu từ 02 tháng 8 tại Seattle, với # WINsiders4Good, mà là một dự án và một loạt các sự kiện mà Dona bắt đầu để giúp cổ đông nội bộ bên trong một thành phố được biết lẫn nhau và xây dựng một cái gì đó để tác động địa phương .

Ngoài ra, đừng lo lắng sẽ có mới xây dựng vào tháng tới! Còn bây giờ chúng ta hãy ăn mừng một năm của Windows 10 và sự ra mắt của Windows 10 Anniversary Update.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức