Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách các tổ hợp phím tắt sử dụng phím Logo Windows trên bàn phím máy tính chạy Windows 10

Cũng giống như các hệ điều hành trước Microsoft cũng cung cấp tổ hợp các phím tắt thông dụng trên Windows 10. Một trong những phím phổ biết nhất là phím log windows hay thường gọi là phím start bắt đầu.


Bảng sau đây chứa các phím tắt sử dụng phím logo Windows.
 1. Phím logo Windows : Mở hoặc đóng menu Bắt đầu
 2. Phím logo Windows  + A : Mở Trung tâm hành động (Action center)
 3. Phím logo Windows  + B : Đặt tiêu điểm ở khu vực thông báo
 4. Phím logo Windows + C : Mở Cortana ở chế độ nghe. Lưu ý Cortana chỉ khả dụng tại một số quốc gia/khu vực và một số tính năng của Cortana có thể không khả dụng ở mọi nơi. Nếu Cortana không khả dụng hoặc nếu bạn đã tắt tính năng này, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm.
 5. Phím logo Windows  + D :  Hiển thị và ẩn màn hình nền
 6. Phím logo Windows  + E : Mở File Explorer
 7. Phím logo Windows  + G : Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở
 8. Phím logo Windows  + H : Mở nút Chia sẻ
 9. Phím logo Windows  + I : Mở Cài đặt Settings
 10. Phím logo Windows  + K : Mở tác vụ nhanh Connect
 11. Phím logo Windows  + L : Khóa PC của bạn hoặc chuyển đổi tài khoản
 12. Phím logo Windows  + M : Thu nhỏ tất cả cửa sổ
 13. Phím logo Windows  + O : Khóa hướng thiết bị
 14. Phím logo Windows  + P : Chọn chế độ hiển thị bản trình bày
 15. Phím logo Windows  + R : Mở hộp thoại Chạy 
 16. Phím logo Windows  + S : Mở tìm kiếm
 17. Phím logo Windows  + T : Quay vòng qua các ứng dụng trên thanh tác vụ
 18. Phím logo Windows  + U : Mở Trung tâm Trợ năng
 19. Phím logo Windows  + V : Quay vòng qua các thông báo
 20. Phím logo Windows  + Shift + V : Quay vòng qua các thông báo theo thứ tự ngược lại
 21. Phím logo Windows  + X : Mở menu Liên kết Nhanh 
 22. Phím logo Windows  + Z : Hiển thị các lệnh có sẵn trong một ứng dụng ở chế độ toàn màn hình
 23. Phím logo Windows  + dấu phẩy (,) : Tạm thời xem màn hình nền
 24. Phím logo Windows  + Pause : Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống 
 25. Phím logo Windows  + Ctrl + F : Tìm kiếm PC (nếu bạn đang sử dụng một mạng) 
 26. Phím logo Windows  + Shift + M : Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ trên màn hình nền
 27. Phím logo Windows  + số : Mở màn hình nền và khởi động ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được chỉ ra theo số. Nếu ứng dụng đang chạy, chuyển sang ứng dụng đó.
 28. Phím logo Windows  + Shift + số : Mở màn hình nền và khởi động phiên bản mới của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được chỉ ra theo số.
 29. Phím logo Windows  + Ctrl + số : Mở màn hình nền và chuyển sang cửa sổ cuối đang hoạt động của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được chỉ ra theo số
 30. Phím logo Windows  + Alt + số : Mở màn hình nền và mở Danh sách Nhảy cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được chỉ ra theo số
 31. Phím logo Windows  + Ctrl + Shift + số : Mở màn hình nền và mở phiên bản mới của ứng dụng tại vị trí đã cho trên thanh tác vụ với tư cách quản trị viên
 32. Phím logo Windows  + Tab : Mở chế độ xem Tác vụ 
 33. Phím logo Windows  + Mũi tên lên : Phóng to cửa sổ
 34. Phím logo Windows  + Mũi tên xuống : Loại bỏ ứng dụng hiện tại khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ màn hình nền
 35. Phím logo Windows  + Mũi tên trái : Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên trái màn hình
 36. Phím logo Windows  + Mũi tên phải : Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên phải màn hình
 37. Phím logo Windows  + Home : Thu nhỏ tất cả ngoại trừ cửa sổ màn hình nền đang hoạt động (khôi phục tất cả cửa sổ vào lần nhấn phím thứ hai)
 38. Phím logo Windows  + Shift + Mũi tên lên : Kéo giãn cửa sổ màn hình nền về phía đầu và cuối màn hình
 39. Phím logo Windows  + Shift + Mũi tên xuống : Khôi phục/thu nhỏ các cửa sổ màn hình nền đang hoạt động theo chiều dọc, duy trì độ rộng
 40. Phím logo Windows  + Shift + Mũi tên trái hoặc Mũi tên phải : Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trong màn hình nền từ màn hình này đến màn hình khác
 41. Phím logo Windows + Phím cách : Chuyển đổi ngôn ngữ nhập và bố cục bàn phím
 42. Phím logo Windows  + Ctrl + Phím cách : Thay đổi sang phương thức nhập đã chọn trước đó
 43. Phím logo Windows  + Enter : Mở Trình tường thuật
 44. Phím logo Windows  + sổ chéo (/) : Tiến hành chuyển đổi lại IME
 45. Phím logo Windows  + dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) : Phóng to hoặc thu nhỏ bằng Kính lúp 
 46. Phím logo Windows  + Esc : Thoát Kính lúp

Phổ biến trong tuần

Tin Tức