Tìm kiếm ↓↓↓

Danh sách phím tắt chung sử dụng trên Windows 10

Nếu bạn muốn sử dụng nhanh và thành thạo Windows 10 yêu cầu bạn phải biết và thuộc các phím tắt và tổ hợp phím tắt chung dưới đầy. Có thể nếu nhìn vào danh sách ta thấy rất dài nhưng nếu bạn sử dụng máy tính thường xuyên và hay sử dụng các phím tắt dưới thì theo dân gian gọi là quen tay cũng như soạn văn bản mà không cần nhìn bàn phím.


Bảng sau đây chứa các phím tắt chung trong Windows.
 1. F2 - Đổi tên mục đã chọn
 2. F3 - Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer
 3. F4 - Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
 4. F5 - Làm mới cửa sổ hiện hoạt
 5. F6 - Quay vòng qua các phần tử màn hình trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
 6. F10 - Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng đang hoạt động
 7. Alt + F4 - Đóng mục đang hoạt động hoặc thoát khỏi ứng dụng đang hoạt động
 8. Alt + Esc - Quay vòng qua các mục theo thứ tự mở chúng
 9. Alt + chữ cái được gạch dưới - Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
 10. Alt + Enter - Hiển thị thuộc tính cho mục được chọn
 11. Alt + Phím cách - Mở menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động
 12. Alt + Mũi tên trái - Trở lại
 13. Alt + Mũi tên phải - Tiến
 14. Alt + Page Up - Di chuyển lên một màn hình
 15. Alt + Page Down - Di chuyển xuống một màn hình
 16. Alt + Tab - Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
 17. Ctrl + F4 - Đóng tài liệu đang hoạt động (trong các ứng dụng toàn màn hình và cho phép bạn mở đồng thời nhiều tài liệu)
 18. Ctrl + A - Chọn tất cả các mục trong một tài liệu hoặc cửa sổ
 19. Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) - Sao chép mục đã chọn
 20. Ctrl + D (hoặc Delete) - Xóa mục đã chọn và di chuyển mục đó tới Thùng Rác
 21. Ctrl + R (hoặc F5) - Làm mới cửa sổ đang hoạt động
 22. Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) - Dán mục đã chọn
 23. Ctrl + X - Cắt mục đã chọn
 24. Ctrl + Y - Làm lại một hành động
 25. Ctrl + Z - Hoàn tác một hành động
 26. Ctrl + Mũi tên phải - Di chuyển con trỏ tới đầu từ tiếp theo
 27. Ctrl + Mũi tên trái - Di chuyển con trỏ tới đầu từ trước
 28. Ctrl + Mũi tên xuống - Di chuyển con trỏ tới đầu đoạn tiếp theo
 29. Ctrl + Mũi tên lên - Di chuyển con trỏ tới đầu đoạn trước
 30. Ctrl + Alt + Tab - Sử dụng các phím mũi tên để chuyển qua lại giữa tất cả các ứng dụng đang mở
 31. Ctrl + Alt + Shift + các phím mũi tên - Khi một nhóm hoặc ô nằm ở vị trí trung tâm trong menu Bắt đầu, di chuyển nhóm hoặc ô theo hướng được chỉ định
 32. Ctrl + phím mũi tên (để di chuyển đến một mục) + Phím cách - Chọn nhiều mục riêng lẻ trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
 33. Ctrl + Shift với phím mũi tên - Chọn một khối văn bản
 34. Ctrl + Esc - Mở menu Bắt đầu
 35. Ctrl + Shift + Esc - Mở Trình quản lý Tác vụ
 36. Ctrl + Shift + S - Chuyển bố cục bàn phím khi có nhiều bố cục bàn phím
 37. Ctrl + Dấu cách - Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu tiếng Trung (IME)
 38. Shift + F10 - Hiển thị menu phím tắt cho mục đã chọn 
 39. Shift với phím mũi tên bất kỳ - Chọn nhiều mục trong một cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong một tài liệu
 40. Shift + Delete - Xóa mục đã chọn mà không di chuyển mục đó tới Thùng Rác trước tiên
 41. Mũi tên phải - Mở menu tiếp theo ở bên phải hoặc mở menu con
 42. Mũi tên trái -  Mở menu tiếp theo ở bên trái hoặc đóng menu con
 43. Esc - Dừng hoặc thoát tác vụ hiện tại

Phổ biến trong tuần

Tin Tức