Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi bị thiếu các lệnh ở menu chuột phải ngoài desktop trên Windows 10

Bạn nào bị lỗi mất hoặc thiếu các lệnh ở menu chuột phải ngoài desktop trên Windows 10 thì làm theo hướng dẫn sau để sửa lỗi


Nguyên nhân là trong bộ khung Registry bị mất file cách sửa như sau:

1. Gõ từ khóa Notepad vào hộp tìm kiếm  hoặc trong hộp thoại Run khởi chạy Notepad
2. Copy các dòng bên dưới vào

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\ FileSyncEx]
@="{CB3D0F55-BC2C-4C1A-85ED-23ED75B5106B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\igfxcui]
@="{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
@="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing]
@="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\WorkFolders]
@="{E61BF828-5E63-4287-BEF1-60B1A4FDE0E3}"

3. Save lại với tên ContextMenuHandlers.reg định dạng All Files
4. Nhấp đúp chuột vào file reg vừa lưu hoặc chuột phải chọn Merge
5. Nếu có hộp thoại cảnh báo UAC thì bấm Yes
6. Bấm OK xác nhận

Phổ biến trong tuần

Tin Tức