Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi không hiển thị kết quả tìm kiếm trong Windows Settings

Windows 10 tích hợp khung tìm kiếm vào các vị trí khác nhau như trên Desktop, Control Panel, File Explorer hay Windows Settings giúp gười dùng dễ dàng tìm kiếm một thứ gì đó trong Windows.


Nếu bạn đang gặp sự cố trong hộp tìm kiếm của Windows Settings lỗi không hiển thị kết quả tìm kiếm khi bạn gõ từ khóa điều đó có nghĩa trong cài đặt chưa cho phép tìm kiếm và để khắc phục lỗi này các bạn làm theo hướng dẫn của Tuấn bên dưới để sửa lỗi

Giá trị tìm kiếm này nằm trong thư mục LocalState và để truy cập thư mục này có các cách:


*Cách 1: Truy cập nhanh trong hộp thoại Run bằng cách copy dòng bên dưới vào hộp thoại Run và bấm OK

%LocalAppData%\Packages\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\LocalState


*Cách 2: Truy cập nhanh trong hộp thoại tìm kiếm File Explorer

C:\Users\nguye\AppData\Local\Packages\windows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy\LocalState


Sau khi truy cập vào thư mục LocalState bạn chuột phải thư mục chọn Properties


Truy cập vào Advanced sau đó tích vào ô Allow files in this folder to have...


Bấm OK »Apply để áp dụng là bạn có thể sửa lỗi được rồi đó chỉ đơn giản vậy thôi.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức