Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi màn hình đen và đăng nhập vào Windows 10

Nếu PC có màn hình màu đen sau khi nâng cấp lên Windows 10, bạn có thể thử một số bước khắc phục sự cố sau đây.


Màn hình màu đen và đăng nhập vào Windows 10
Nếu PC của bạn có màu đen sau khi đăng nhập vào Windows 10, hãy thử các bước sau:

Tháo phích cắm thiết bị ngoại vi của bạn
Đôi khi, thiết bị ngoại vi của PC có thể gây ra sự cố. Thử rút phích cắm tất cả các thiết bị của bạn rồi lần lượt cắm lại chúng.

Nếu cách đó có tác dụng nhưng một trong các thiết bị khiến màn hình chuyển sang màu đen khi bạn cắm phích trở lại, hãy tháo thiết bị đó lần nữa, lần lượt cắm lại chúng ngoại trừ thiết bị gây ra sự cố và khởi động lại PC. Nếu bạn có thể xác định thiết bị nào gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn để được hỗ trợ.

Truy cập Chế độ An toàn
Nếu cách rút phích cắm thiết bị ngoại không khắc phục được sự cố, hãy khởi động PC của bạn ở Chế độ An toàn rồi thử các bước khắc phục sự cố bên dưới.
 1. Khởi động lại PC. Khi bạn tới màn hình đăng nhập, hãy giữ phím Shift và chọn nút Nguồn rồi chọn Khởi động lại.
 2. Sau khi PC khởi động lại, chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại. Sau khi PC khởi động lại, bạn sẽ thấy một số tùy chọn. Nhấn 5 hoặc F5 để truy cập Chế độ An toàn với Mạng.
Cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp màn hình

Sau khi PC ở Chế độ An toàn, hãy cài đặt lại trình điều khiển bộ điều hợp màn hình.
 1. Nhập trình quản lý thiết bị vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ rồi chọn Trình quản lý Thiết bị.
 2. Mở rộng Bộ điều hợp màn hình.
 3. Bấm chuột phải vào bộ điều hợp màn hình và chọn Gỡ cài đặt > OK.
 4. Khởi động lại PC.
Tắt tiến trình RunOnce
Có thể có sự cố với một hoặc nhiều tiến trình RunOnce. Nếu bạn đang ở Chế độ An toàn và muốn tắt:
 1. Bấm chuột phải vào Bắt đầu và chọn Trình quản lý Tác vụ.
 2. Kiểm tra cả tab Quy trình và Dịch vụ, tìm bất cứ trường hợp nào là RunOnce32.exe hoặc RunOnce.exe. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ mục nào đang chạy:
 3. Trong Quy trình, chọn mục đó và chọn Kết thúc tác vụ.
 4. Trong Dịch vụ, bấm chuột phải vào mục và chọn Dừng.
 5. Khởi động lại PC của bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức