Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi màn hình đen và không đăng nhập vào Windows 10

Nếu PC có màn hình màu đen sau khi nâng cấp lên Windows 10, bạn có thể thử một số bước khắc phục sự cố sau đây.


Màn hình có màu đen và không đăng nhập vào Windows 10
Nếu PC có màn hình màu đen sau khi nâng cấp lên Windows 10 và bạn chưa đăng nhập, hãy thử thực hiện các bước sau đây:

Kiểm tra kết nối của bạn
Nếu bạn đang nhìn thấy màn hình màu đen, thì có thể có sự cố kết nối với PC hoặc màn hình của bạn.
  • Nếu bạn đang sử dụng PC để bàn, hãy kiểm tra xem màn hình của bạn có được cắm điện và được bật không. Ngoài ra, hãy thử kết nối với các đầu ra video khác trên PC. Đôi khi, sự thay đổi trình điều khiển có thể khiến cho các video được gửi đến đầu ra hoặc bộ điều hợp màn hình khác.
  • Nếu bạn kết nối TV với PC, hãy bảo đảm bạn đã bật máy và đặt đầu vào của máy thành PC của bạn.
  • Thử chiếu đến màn hình khác. Nhấn vào phím logo Windows  + P, nhấn P rồi nhấn Enter. Lặp lại bước này để xem các tùy chọn màn hình khác nhau. 
Khởi động lại PC ở Chế độ An toàn (safemode)
Có hai cách khởi động PC của bạn ở Chế độ An toàn—sử dụng một phương tiện cài đặt hoặc ổ đĩa phục hồi. Nếu bạn đã tạo một ổ phục hồi bằng ổ USB hoặc DVD.

Sử dụng ổ đĩa phục hồi
Để khởi động PC của bạn ở Chế độ An toàn bằng ổ phục hồi:

Bước 1. Trước tiên, bảo đảm PC đã tắt. Kết nối ổ phục hồi với PC rồi bật PC của bạn.
Bước 2. Trên màn hình Chọn một tùy chọn, chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.
Bước 3. Sau khi PC khởi động lại, chọn 5 hoặc F5 để khởi động lại PC ở Chế độ An toàn với Mạng. Nếu PC không khởi động ở Chế độ An toàn với Mạng, hãy thử lại các bước 1 và 2 và sau khi PC khởi động lại, hãy chọn 3 hoặc F3 để Kích hoạt video độ phân giải thấp.
Bước 4. Sau khi PC ở Chế độ An toàn, hãy mở Trình quản lý Thiết bị bằng cách gõ trình quản lý thiết bị vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, chọn Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình.
  • Nếu bạn thấy hai mục dưới Bộ điều hợp màn hình:
  1. Bấm chuột phải vào bộ điều hợp màn hình được thêm (ví dụ: Intel HD 4000 hoặc AMD Radeon HD 4200) rồi chọn Vô hiệu hóa > Có. Để xem cách đó có hiệu quả không, hãy tắt PC tháo ổ phục hồi rồi bật lại PC.
  2. Nếu cách đó không có tác dụng, hãy khởi động lại PC ở Chế độ An toàn (xem các bước 1 – 3), quay lại phần Bộ điều hợp màn hình trong Trình quản lý Thiết bị, bật bộ điều hợp màn hình rồi tắt bộ điều hợp màn hình kia.
  • Nếu bạn thấy một mục trong Bộ điều hợp màn hình, hãy quay lui trình điều khiển hoặc gỡ cài đặt bộ điều hợp màn hình.
  1. Để quay lui trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển rồi chọn Quay lui Trình điều khiển > Có.
  2. Để gỡ cài đặt trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển, chọn Gỡ cài đặt > OK.
Bước 5. Tắt PC, ngắt kết nối ổ phục hồi rồi bật lại PC. 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức