Tìm kiếm ↓↓↓

Fix lỗi màn hình xanh chết chóc trên Windows 10

Lỗi màn hình xanh lam (còn được gọi là lỗi dừng) có thể xuất hiện nếu một sự cố khiến PC tắt hoặc khởi động lại bất ngờ. Khi bạn gặp loại lỗi này, bạn sẽ không thể thấy bất kỳ nội dung nào như menu Bắt đầu hoặc thanh tác vụ trên màn hình khi PC của bạn vẫn đang bật. Thay vào đó, bạn chỉ thấy màn hình xanh lam với thông báo rằng PC đã gặp sự cố và phải khởi động lại.


Bạn nhận được lỗi màn hình xanh lam khi nào?

1. Lỗi màn hình xanh lam trong khi nâng cấp lên Windows 10
Nếu bạn gặp lỗi màn hình xanh lam khi nâng cấp lên Windows 10, quá trình thiết lập sẽ tự động quay lại phiên bản trước của Windows.

2. Lỗi màn hình xanh lam sau khi cài đặt bản cập nhật
Một số lỗi màn hình xanh lam xuất hiện sau khi cài đặt một bản cập nhật hoặc trình điều khiển nào đó trên PC của bạn. Việc khắc phục lỗi này tùy vào việc bạn có thể truy cập màn hình nền hay không.

Lỗi màn hình xanh lam cho phép bạn truy cập màn hình nền
Nếu bạn có thể truy cập màn hình nền, hãy thử gỡ cài đặt bản cập nhật gây ra lỗi. Bạn có thể phải gỡ cài đặt nhiều bản cập nhật nếu không biết bản nào gây ra lỗi.
  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhấp vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt, rồi chọn Xem các bản cập nhật đã cài đặt.
  2. Mở rộng cửa sổ để xem ngày cài đặt rồi chọn bản cập nhật bạn muốn gỡ cài đặt.
  3. Chọn Gỡ cài đặt.
Nếu việc gỡ cài đặt bản cập nhật khắc phục được lỗi màn hình xanh lam, hãy tạm thời chặn bản cập nhật khỏi tự động cài đặt lại.

Lỗi màn hình xanh lam không cho phép bạn truy cập màn hình nền
Nếu bạn không thể truy cập màn hình nền và PC của bạn đã khởi động lại vài lần thì PC sẽ tự động sửa chữa.

Sau khi tự động sửa chữa, trên màn hình Chọn tùy chọn, chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Khôi phục Hệ thống. Tùy chọn này đưa PC của bạn quay lại thời điểm trước đó, còn được gọi là điểm khôi phục hệ thống. Điểm khôi phục được tạo khi bạn cài đặt trình điều khiển, bản cập nhật hoặc ứng dụng mới hay khi bạn tạo một điểm khôi phục theo cách thủ công. Chọn điểm khôi phục trước khi bạn gặp lỗi.

Việc khôi phục PC về một điểm trước đó sẽ xóa bản cập nhật và trình điều khiển được cài đặt sau khi điểm khôi phục được tạo. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tệp cá nhân của bạn.

Nếu việc khôi phục PC về điểm trước đó khắc phục được lỗi màn hình xanh lam, hãy tạm thời chặn bản cập nhật khỏi tự động cài đặt lại.

3. Lỗi màn hình xanh lam khi đang sử dụng PC
Không phải lúc nào cũng biết rõ điều gì có thể gây ra màn hình xanh lam. Trên các PC cũ hơn, có thể do phần cứng bị lỗi. Trong trường hợp này, hãy thử khắc phục lỗi bằng các bước sau.

Kiểm tra bản cập nhật
Nhiều lỗi màn hình xanh lam có thể được khắc phục bằng cách đảm bảo rằng Windows đã được cập nhật. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Windows Update, chọn Windows Update. Trên trang Windows Update, chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Tháo phần cứng mới
Đôi khi phần cứng mới có thể gây ra lỗi màn hình xanh lam. Nếu bạn đã thêm phần cứng mới vào PC của mình, hãy tắt PC, tháo phần cứng mới rồi khởi động lại PC.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức